Рефераты Аналіз оборотних коштів на підприємстві

Вернуться в Экономика

Аналіз оборотних коштів на підприємстві
Аналіз оборотних коштів на підприємстві


Зміст

Вступ

Визначення джерел оборотних коштів на підприємстві.

Аналіз оборотних коштів.

Аналіз обертання активів підприємства.

Аналіз грошових коштів підприємства.

Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.

З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації оборотних коштів без заперечно. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає оборотних коштів, немає виробництва. Яскравим прикладом цього твердження є сучасний стан промисловості України.

В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємств України та зокрема відкритого акціонерного підприємства "Більшовик".

Поряд з аналізом визнаються шляхи покращення використання оборотного капіталу, проілюстровані проблеми, з якими стикаються підприємства в умовах кризи.

При написанні роботи були враховані вимоги чинного законодавства, законів України, постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями практичного дослідження.

Аналіз оборотних коштів.

Аналіз обертання активів підприємства.

Для нормального функціонування підприємства необхідно скорочувати час перетворення в гроші на розрахунковому рахунку, що знаходяться в запасах сировини, готової продукції та дебіторської заборгованості. Ці зусилля по зменшенню періоду обертання оборотних коштів, притому, що підприємство зацікавлено у подовженню строку сплати кредиторської заборгованості, можуть окупитися зведенням ФЕП (фінансо-експлуатаційні потреби) до нуля або навіть перетворенням у від'ємну величину, коли у підприємства залишається навіть більше грошових фондів, чим їх потрібно для безперервної роботи. Тоді, правда, постає питання про ефективність використання залишків оборотних коштів. Величину ФЕП часто визначають як потреба в оборотних коштах або просто як експлуатаційні потреби і визначають як різницю між сумою коштів, вкладених в запаси сировини, готової продукції, а також дебіторську заборгованість та кредиторської заборгованості. Широко відомі різні способи визначення ФЕП. Дуже зручно для практики виражати ФЕП у відсотках до виручки від реалізації:

ФЕП

----------------------------------

середня виручка від реалізації*100

Якщо результат, скажімо, 50%, то це означає, що нестача оборотних коштів підприємства еквівалентна цілій поповні його річної виручки, 180 днів у році підприємство працює тільки на те, щоб покрити свої фінансово - експлуатаційні потреби.

Нижче пропоную оборотних коштів на ВАТ "Більшовик".

На заводі "Більшовик" випускається продукція для машинобудівного комплексу. Виробничий цикл на підприємстві досить тривалий і тому необхідно залучати більше грошових коштів для поповнення запасів сировини та виробництво готової продукції.

Після проголошення незалежності України для цього підприємства прийшли нові тяжкі часи. У зв‘язку із розділом економік країн колишнього Радянського Союзу перервались зв‘язки з партнерами, постачальниками продукції та покупцями. Виробництво опинилося на шляху до краху. Дуже тяжко налагоджувати контакти з минулими партнерами.

Якщо проаналізувати стан оборотних коштів на підприємстві, то можна зазначити, що в основному джерелами поповнення оборотних коштів являється кредиторська заборгованість. Другим джерелом поповнення оборотних коштів можна назвати кошти, що будуть від оренди приміщень, які завод віддає іншим заводам або фірмам, але це досить мала частка.

Вагомою проблемою для підприємства є недостатність оборотних коштів та погіршення їх структури, тобто зростання незавершеного виробництва

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100