Рефераты Депутати місцевої ради

Вернуться в Государство и право

Депутати місцевої ради
Депутати місцевої ради


План.

Склад місцевих рад.

Сесія і порядок скликання сесії Ради.

Порядок роботи сесії Ради.

Порядок прийняття рішення ради.

Література:

Л.Є. Горьовий

В.І.Стадник

І.Б.Усенко

Конституція України

1. Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Територіальні громадяни на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного і міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їх повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

2. Структура і форми діяльності місцевих рад народних депутатів.

Стаття 39. Сесія – основна організаційно-правова форма роботи Ради. Порядок скликання сесії.

Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська Рада народних депутатів проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань, а також засідань постійних та інших комісій Ради, що проводяться під час сесії.

Сесії Ради скликаються головою Ради в міру необхідності, але не менш як чотири рази на рік.

Сесія Ради може бути скликана за пропозицією не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів Ради, а також за пропозицією постійної комісії, виконавчого комітету Ради.

Перша сесія новообраної Ради скликається відповідно обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією не пізніше як через місяць після виборів.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної Ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів Ради відповідною обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією утворюється робоча група з числа депутатів цієї Ради.

До визнання повноважень депутатів як членів Ради новообрана Рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, утворення і обрання комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, лічильної комісії.

Перша сесія Ради в новоутворених області, районі, місті, районі в місті, селищі, сільраді скликається вищестоящою Радою не пізніш як через місяць з дня утворення цієї адміністративно-територіальної одиниці, а в разі проведення виборів до Ради новоутворених області, району, міста, району в місті, селища, сільради – відповідно обласною, районною, міською, районною в місті, селищною, сільською виборчою комісією не пізніше як через місяць після виборів депутатів відповідної Ради.

Розпорядження голови Ради про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за десять днів до сесії з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд Ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

Сесія Ради є правомочною при наявності не менш як двох третин від встановленої кількості депутатських мандатів у відповідній Раді. В разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням голови Ради проведення сесії переноситься на інший час.

У разі відмови частини депутатів від участі в роботі сесії Ради або неможливості брати участь в її роботі Рада в кожному окремому випадку приймає рішення про те, що її засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь менш як дві третини, але більше половини від загальної кількості обраних депутатів.

Питання на розгляд Раді вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями, виконавчим комітетом Ради

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100