Рефераты Поняття світогляду та його основні риси

Вернуться в Философия

Поняття світогляду та його основні риси
Поняття світогляду та його основні риси

Зміст.
Вступ.


Філософія і світогляд.


Висновки.


Список використаної літератури.1.Вступ.Для людської цивілізації завжди були і будуть актуальними проблеми, пов’язані
з світоглядною орієнтацією людини, з осмисленням нею свого місця і ролі в суспільстві,
а також з відповідальністю за власні вчинки, за правильний вибір форм та напрямків
власної діяльності. І тут чи не найголовніша роль належить філософії. Саме вона
постійно розгортає велику і плідну критично-рефлексійну роботу, інтелектуальні
роздуми над глибинними цінностями людського життя, над конкретним історичним
призначенням людини, над раціональністю її дій, мораллю, способом ставлення
до світу.


Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні
умови соціального життя. Зростаюча напруга, пов’язана зі зміною ціннісних орієнтацій,
необхідність пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові ситуації – все це
проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього
світу, світоглядної культури.


У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються у
контексті переоцінки нашого історичного минулого, утвердження плюралізму, розмаїття
думок, поглядів на різні аспекти суспільного життя. Щоб не блукати у лабіринтах
нових суспільних процесів, правильно зорієнтуватись, збагнути смисл свого існування,
людині, особливо молодій, потрібна духовна вісь, якою є філософсько-світоглядна
культура.


Філософія завжди перебуває в “опозиції” до емпіричної соціальної дійсності,
бачить недосконалість світу повсякденної реальності, суспільних відносин, руйнує
усталені стереотипи, шукає шляхи гармонізації людини і навколишнього світу.


Сучасна філософія є узагальненою філософською думкою людства, що ґрунтується
на теоретичних надбаннях, здобутих у лоні кожної національної філософії. Ідейною
основою сучасної філософії є загальнолюдські пріоритети і цінності. Тому вивчення
філософії є однією з головних передумов входження кожної молодої людини у загальнокультурний
світовий контекст.


Філософи у всі часи і епохи брали на себе унікальне завдання: прояснити смисл
людського буття, відповісти на питання, що таке щастя, добро, а також правильно
зорієнтувати людину, як їй повніше і глибше реалізувати свій духовно-інтелектуальний
потенціал. Крім того, філософи намагалися вирішити ще одне, не менш суттєве
завдання: вивести людину зі сфери земного, буденного у світ вищий, духовний
для того, щоб там вона могла віднайти істинні цінності, ідеали й збагнути, як
їй жити і діяти.
2. Філософія і світоглядІснування людини у навколишньому світі, природі і суспільстві є способом
реального утвердження її сутнісних ознак, можливостей, котрі реалізуються як
через її практичну діяльність, так і в процесі духовного виробництва. Саме на
цій основі у людини виникає, тільки їй притаманне, специфічне духовне осмислення
і переживання існуючого світу речей і предметів, суспільного середовища у формі
відчуттів, сприймань, уявлень, емоцій, котрі формують відповідне світовідчуття,
світосприймання і світорозуміння. У своєму узагальнюючому вигляді всі вони формують
єдине цілісне утворення, яке називається світоглядом.


Світогляд є насамперед способом тлумачення, інтерпретації феномену буття
і водночас формою його духовного засвоєння та розуміння, а тому в ньому реально
фіксуються знання та уявлення людини про світ, а також її власне індивідуальне
та суспільне буття.


У процесі формування світогляду формується індивідуальність людини, її переконання
та життєва позиція. Світогляд – результат і наслідок виховання і самовиховання,
розвитку і саморозвитку, освіти і самоосвіти

10 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100