Рефераты Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів

Вернуться в Технология

Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів


На прикладі теодоліта продемонструємо, як потрібно проводити випробування, дослідження та перевірку геодезичних приладів.

Теодоліт побудований за визначе­ною геометричною схемою і тому повинен відповідати певним вимогам з взаємного розташування осей, окремих частин і елементів. Тому викону­ються необхідні операції з контролю дотримання геометричних умов. Комплекс таких операцій називається перевірками теодоліта.

1. Перевірку зовнішнього стану і комплектності теодоліта проводять візуальним оглядом. Теодоліт повинен відповідати таким основним вимо­гам:

комплектність приладу повинна відповідати паспортним даним, ви­могам ГОСТ 10529-86 і технічній нормативній документації;

прилад і футляр не повинні мати механічних пошкоджень, слідів ко­розії та інших дефектів, які ускладнять роботу з ним;

теодоліт повинен мати якісну оптичну систему: чисті поля зору зо­рової труби і відлікового мікроскопа.

2. Перевірку працездатності теодоліта виконують випробуванням, звертаючи увагу на:

працездатність замків, які фіксують прилад у футлярі;

працездатність установочних пристроїв, плавність обертання всіх рухомих елементів приладу.

Виводять навідні гвинти лімба, алідади та вертикального круга у се­реднє положення.

У відповідності з принципом вимірювання горизонтального кута конс­трукція теодоліта повинна задовольняти таким геометричним умовам:

вісь установочного циліндричного рівня LL (рис. 1) повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта ZZ;

візирна вісь зорової труби VV повинна бути перпендикулярною до горизонтальної осі HH теодоліта;

горизонтальна вісь теодоліта НН повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта ZZ;

вертикальний штрих сітки ниток повинен бути перпендикулярним до осі обертання труби.

Якщо геометричні умови не відповідають наведеним, виконують певні виправлення, які носять назву юстування.

3. Перевірка установочного рівня.

Вертикальну вісь обертання теодоліта ZZ (рис. 1) приводять при ку­тових вимірюваннях у прямовисне положення за допомогою установочно­го циліндричного рівня біля алідади горизонтального круга, вісь LL, якого повинна бути перпендикулярною до вертикальної осі ZZ теодоліта.

Якщо дана умова дотримується (рис. 1 а), то після приведення буль­башки рівня в нуль-пункт і повороту алідадної частини на 180° навколо осі ZZ вісь рівня LL збереже горизонтальне положення НН, тобто буль­башка рівня залишиться в нуль пункті.

У випадку, якщо вісь рівня LL утворює з вертикальною віссю ZZ, кут b, відмінний від 90° (рис. 1 б), то після приведення бульбашки рівня на середину вертикальна вісь виявиться нахиленою на кут d. На цей самий кут виявиться відхиленою вісь рівня від свого перпендикулярного до вер­тикальної осі положення РР.

Рисунок 1 - Перевірка установчого рівня теодоліта

Після повороту алідадної частини теодоліта навколо похилої осі ZZ, рівно на 180° вісь рівня , описавши конічну поверхню, займе положення LL. (рис. 1 в). При цьому вісь циліндричного рівня виявиться нахиленою на кут g до горизонту НН, і бульбашка рівня зійде з середини на n поділок. Щоб привести вісь рівня LL у положення РР, перпендикулярне до осі ZZ, необхідно повернути її на кут d, який дорівнює половині g.

Для зміни положення осі установочного циліндричного рівня служать юстувальні гвинти рівня. З вищесказаного випливає спосіб виконання даної перевірки. Викону­ють попереднє горизонтування теодоліта. Тоді обертанням алідадної час­тини теодоліта розміщують установочний рівень за напрямком двох під­йомних гвинтів підставки і приводять бульбашку рівня за допомогою під­йомних гвинтів на середину

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100