Рефераты Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

Вернуться в Предпринимательство

Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища
.

Всього потенційна ємність ринку українських телевізорів становить близько 2,21 млн. штук нарік.

Далі вступають в дію фактори платоспроможного попиту, які будуть визначати фактичний обсяг продажу телевізорів. В результаті аналізу ми повинні розглянути динаміку обсягу продажу телевізорів і динаміку доходів населення.

Що стосується конкуренції галузі, слід відмітити, що помилка багатьох фірм полягає в тому, що вони часто не знають своїх конкурентів.

Головна проблема під час аналізу конкуренції в бізнес плані полягає в тому, що досить складно спостерігати за всіма реальними і потенціальними конкурентами, тому слід виділити їх стратегічні групи, завести на них картотеку. Стратегічна група - це група фірм в галузі, які є вашими прямими конкурентами або використовують подібні стратегії діяльності на ринку.
2. Наприклад, ви вирішили придбати міні-хлібопекарню з виробництва хліба, тоді конкуренцію вам складуть дві стратегічні групи:

- великі хлібозаводи, розміщені в зоні діяльності вашого бізнесу;
- міні-хлібопекарні, розміщені поблизу.

Для визначення сильних і слабких сторін конкурентів та ваших переваг необхідно знати про конкурентів такі дані: наявність торгівельної марки; асортимент продукції (послуг); обсяг продажу; ціни і знижки; основні клієнти; рекламна політика: стимулюючі заходи та інші важливі з вашої точки зору показники, фактори і події.

Конкретні переваги є основою стратегії будь-якої фірми. Можна виділити такі загальні стратегії:
- конкретні переваги за рахунок низьких, порівняно з конкурентами, витрат виробництва (стратегія низької собівартості, але не обов'язково низької ціни);
- стратегія диференціації продукції, тобто пристосування її до попиту певних груп споживачів;
- стратегія першопрохідника (фірма інноваційного типу, яка постійно поновлює асортимент своїх товарів).

Ключ до успішного підприємництва лежить в щирій зацікавленості бізнесмена до структури потреб покупців. Головне, що слід знати про споживачів (покупців):
- хто ваші споживачі? Ваш цільовий ринок;
- які їхні потреби, побажання по відношенню до ваших товарів;
- мотиви покупок (чому купують саме ваш товар);
- потреби, які можуть стати джерелом ідей щодо вдосконалення товарів або розробки принципово нових товарів;
- реакція споживачів на появу на ринку нового товару. Основним джерелом інформації про споживачів є самі споживачі. Тому постійно підтримуйте контакти із споживачами (бесіди, особисті контакти, опитування), тим більше, що смаки, побажання, мотиви покупок змінюються із часом.

Аналіз збуту продукції - одна з найважливіших складових у бізнес-плануванні. В нинішніх умовах існує декілька методів прогнозування обсягу продажу. Проте жодний із них не спроможний дати точну картину реальних можливостей збуту. До основних методів прогнозування обсягів продажу належать:
1. Інтуїція. Оцінка майбутнього обсягу продажу базується на даних про збут (аналіз минулого продажу), у відгуках продавців і споживачів і доповнюється інтуїтивною реакцією "на загальний стан справ". Цей підхід найдешевший для бізнесмена, проте він досить суб'єктивний і не підходить для довгострокових оцінок і може бути використаним у фірмі, у якої ринок стабільний, або змінюється передбачуваними темпами.
2. Огляд ринку. Основою цього методу є інформація про ситуацію на ринку (збір і аналіз статистичних даних). Чим точніша техніка збору і аналізу даних, тим точніше інформація про ринок.
3. Аналіз динаміки продажу. Встановлюється залежність між продажем і часом. Три групи факторів визначають рух продажу в часі: сезонний, циклічний і фактори, які формують тенденції споживання.
4. Економетричні моделі. Суть цього підходу полягає в прагненні показати обсяг продажу як функцію від багатьох змінних.
Спеціалісти західних фірм використовують паралельно декілька методів прогнозування збуту, під час аналізу одержаних результатів опираються в основному на наявний досвід, інтуїцію, і особливого роду управлінське мистецтво, пов'язане з умінням приймати правильні рішення в умовах невизначеності

10 11 12 13 14 15 16 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100