Рефераты Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Вернуться в Финансы

Капітальні вкладення їх види та форми здійснення
Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Розділ І. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення.


1.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ ”Житомирголовпостач“ як
база вивчення.


Житомирська автотранспортна філія ВАТ «Житомирголовпостач» (в подальшому
АТФ) створенна наказом Державного підприємства – Житомирської товарно – сировинної
компанії «Житомирголовпостач» від 05.11. 1993р. за № 207, є правонаступником
підприємства по прокату технічних засобів. Автотранспортна філія являє собою
структурно одиницю Відкритого Акціонерного Товариства «Житомирголовпостач»,
підвідомча йому та знаходиться у його функціональному управлінні. Автотранспортна
філія має самостійний, незакінчений баланс, поточний рахунок, круглу передачу
с повним найменуванням, кутовий штамп, фірмовий бланк; діє на принципах внутрішнього
господарського розрахунку. Філія в своїй діяльності керується Законом України,
нормативними актами, наказами по ВАТ «Житомирголовпостач» та даним положенням.


Метою діяльності автотранспортної філії є:


Задоволення потреб ВАТ «Житомирголовпостач», підприємств, організацій та
населення області в автотранспортних перевезеннях та надання інших робіт та
послуг.


Отримання прибутку від господарської діяльності.


Предметом діяльності Філії є:


надання транспортних послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом
;


доставка вантажів підприємствам області;


транспортне обслуговування структурних підрозділів ВАТ «Житомирголовпостач»;


надання послуг по ремонту транспорту;


торгівля автотранспортом;


Шиномонтаж;


зарядка акумуляторів


ремонт електрообладнання та організація ремонтно механічного виробництва;


токарно - фрезерні роботи;


мийка автомобілів;


оптова, роздрібна, виїзна та комісійна торгівля промисловими, продовольчими
та непродовольчими товарами;


комерційна та посередницька діяльність;


здача майна в оренду;


на все види діяльності, які потребують спеціального дозволу, АТФ зобов’язана
одержати ліцензію або патент у створенному законом порядку.


1.2. Фінансова діяльність підприємства: її зміст і характеристика


Будь-яке підприємство характеризується певною систе­мою економічних показників
(індикаторів), що визначає різні боки його діяльності.


Розрізняють показники:


1. За економічним призначенням: об'ємні, якісні.


2. За економічним змістом: натуральні, вартісні.


3. За конкретністю форм: абсолютні, відносні.


Економіка підприємства є єдиним, цілісним механізмом. Тому всі показники,
що характеризують його діяльність, взаємозалежні та взаємообумовлені.


На основі якогось одного показника неможливо об'єктивно оцінити сильні і
слабкі сторони підприємства. У практиці економічного аналізу широко використовують
усю систему економічних показників.


Система економічних показників діяльності підприємства така:


Виручка (реалізація) товарної продукції.


Валовий прибуток (включаючи ПДВ).


Поточні витрати (видатки).


Прибутки (балансовий і чистий).


Для того щоб оцінити ліквідность підприємства розраховують наступні показники
оцінки ліквідності підприємства:


Таблиця 1.1.


Показники оцінки ліквідності підприємства


Показники


10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100