Рефераты Валовий внутрішній продукт

Вернуться в Экономика

Валовий внутрішній продукт
Валовий внутрішній продукт

ЗМІСТ


Вступ  3


1. Сутність поняття «валовий випуск»  4


2. Валовий внутрішній продукт  6


2.1. Склад ВВП   6


2.2 Методи обчислення ВВП   8


2.2.1. Виробничий метод  8


2.2.2. Метод кінцевого використання  10


2.2.3. Розподільчий методом   14


3. Валовий національний дохід  18


4. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт 
20


Висновок  24


Список використаної літератури  25


Додатки  26
Вступ


Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки
виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби
суспільства. Ці можливості дають всі наявні в країні ресурси - виробничі, матеріальні,
трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні та ін. Відповідно
економічний потенціал включає як складові частини виробничий, трудоресурсний,
фінансовий, науковий та інші види потенціалів.


Роль кожної держави в сучасному світі визначається, насамперед, її економічною
могутністю, яка є наслідком реалізації економічного потенціалу. Найбільш універсальними
показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній
продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП).


Валовий внутрішній продукт держави - це сукупна вартість за ринковими цінами
усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених уданій країні впродовж одного
року (враховуючи надходження від їх експорту). ВВП охоплює результати економічної
діяльності підприємств, організацій, закладів і окремих осіб, незалежно від
їх державної приналежності та громадянства, які зайняті підприємництвом на території
даної країни. Валовий національний продукт відрізняється від ВВП тим, що враховує
доходи фірм і громадян даної країни, отримані за кордоном, проте виключає доходи
зарубіжних компаній та осіб, які займаються діяльністю в даній країні.
1. Сутність поняття «валовий випуск»


Система національних рахунків передба­чає обчислення багатьох макроекономічних
показників. Первинним із них є валовий випуск. Валовий випуск (ВВ) — це сукупна
ринкова вартість товарів та послуг, вироблених за рік резидентами країни в базових
цінах. При цьому під базовими цінами розуміють ціни, які складаються із собівартості
та прибутку і не включають в себе продуктові податки (акцизний збір, податок
на додану вартість, мито та ін.).


Відповідно до прийнятої в СНР (1993 p.) трактовки меж виробничої діяльності,
ВВ включає:


1) усі товари, незалежно від місця їх використання;


2) послуги, що надаються іншим інституційним одиницям, та ін.


Розрізняють два типи валового випуску: ринковий і неринковий.


Ринковий ВВ включає:


1) товари і послуги, що реалізуються шляхом продажу або бартеру;


2) товари і послуги, що надаються працівникам як оплата праці в натуральній
формі;


3) товари і послуги, що виробляються одним підрозділом даного підприємства,
який знаходиться на самостійному балансі, і надаються іншим підрозділам цього
ж підприємства для використання у виробництві;


4) готову продукцію і незавершене виробництво, які надходять у запаси матеріальних
оборотних засобів у виробника і призначені для ринкового використання.


Неринковий ВВ включає [5, С. 113]:


1) товари і послуги, що вироблені економічними одиницями для їх власного
кінцевого споживання і нагро­мадження;


2) товари і послуги, що надаються безкоштовно іншим інституційним одиницям
і суспільству в цілому;


3) продукцію і незавершене виробництво, що призна­чені для неринкового використання
і надходять до запасів матеріальних оборотних коштів у виробника

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100