Рефераты Древня Греція і риторика

Вернуться в Риторика

Древня Греція і риторика
Древня Греція і риторика


Любов до красивого слова, великої і пишної мови, що буяє різноманітними епітетами, метафорами, порівняннями, помітна вже в самих ранніх творах грецької літератури — в «Іліаді» і «Одіссеї».

У промовах, виголошених героями Гомера, помітне милування словом, його чарівною силою— так, воно там завжди «крилате» і може вражати, як «опірена стріла».

У поемах Гомера широко використовується пряма мова в її найбільш драматичній формі — діалозі. По обсягу діалогічні частини поем набагато перевершують оповідальні. Тому герої Гомера здаються незвичайно балакучими, достаток і повнота їхньої мови часом сприймається сучасним читачем як розтягнутість і надмірність.

Сам характер грецької літератури сприяв розвитку ораторського мистецтва. Вона була набагато більш «усною», якщо так можна виразитися, більш розрахованою на безпосереднє сприйняття слухачами, шанувальниками літературного таланту автора.

У Греції класичної епохи, для соціального ладу якої типова форма міста-держави, поліса, у його самому розвитому виді — рабовласницької демократії, створилися особливо сприятливі умови для розквіту ораторського мистецтва. Верховним органом у державі, — принаймні номінально — були Народні збори, до якого політичний діяч звертався безпосередньо. Щоб привернути увагу народних мас (демосу), оратор повинен був представити свої ідеї найбільш привабливим чином, переконливо спростовуючи при цьому доводи своїх супротивників. У такій ситуації форма мови і мистецтво виступаючого грали, мабуть, не меншу роль, чим зміст самої мови. «Тією могутністю, якою володіє на війні залізо, у політичному житті володіє слово»,— стверджував Деметрій Фалеркій.

Практичними потребами грецького суспільства була породжена теорія красномовства, і навчання риториці стало вищою ступінню античної освіти. 3адачам цього навчання відповідали створювані підручники і наставляння. Вони стали з'являтися з V століття до н.е., але до нас майже не дійшли.

У IV столітті до н.е. Аристотель уже намагається узагальнити теоретичні досягнення риторики з філософської точки зору. Відповідно до Аристотеля, риторика досліджує систему доказів, застосовуваних у мові, її склад і композицію: риторика мислиться Аристотелем як наука, тісно зв'язана з діалектикою (тобто логікою). Аристотель визначає риторику як «здатність знаходити можливі способи переконання щодо кожного даного предмета. Він поділяє всі мови на три види: дорадчі, судові і епидиктичні (урочисті). Справа мов чи схиляти відхиляти, судових — чи обвинувачувати виправдувати, епідиктичних - хвалить чи ганьбити. Тут же визначається тематика дорадчих промов - це фінанси, війна і мир, захист країни, ввіз і вивіз продуктів, законодавство.

Зі згаданих трьох жанрів публічної мови в класичній античності найбільш важливим був жанр дорадчий, чи, іншими словами, політичне красномовство.

У епідиктичних промовах зміст часто відступав перед формою, і деякі зі зразків, що дійшли до нас, виявляються яскравим прикладом мистецтва заради мистецтва. Однак далеко не всі епідиктичні мови були беззмістовними.

Історик Фукідід включив у свій твір надгробне слово над тілами полеглих афінських воїнів, вкладений у вуста Перікла. Ця мова, що Фукідід з таким мистецтвом вплів у тканину своєї величезної історичної полотнини, являє собою викладену у високомистецькій формі політичну програму афінської демократії епохи розквіту. Вона є безцінним історичним документом, не говорячи вже про її естетичне значення як пам'ятника мистецтва.

Особливо розповсюдженим жанром у стародавності були судові мови. У житті древнього грека суд займав дуже велике місце, але дуже мало походив на сучасний. Інституту прокурорів не існувало, обвинувачем міг виступити кожний. Обвинувачуваний захищався сам: виступаючи перед суддями, він прагнув не стільки переконати їх у своїй невинності, скільки розжалобити, залучити їхньої симпатії на свою сторону. Для цієї мети застосовувалися самі несподівані, на наш погляд, прийоми

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100