Рефераты Взаємовідносини України та НАТО

Вернуться в Международные отношения

Взаємовідносини України та НАТО
. До складу груп входили представники Верховної Ради України,
Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств та вiдомств, провiдних засобiв масової
iнформацiї, наукових установ, академiй, унiверситетiв та шкiл.


Починаючи з 1997 року Центр iнформацiї i документацiї НАТО провiв в Українi
понад 90 семiнарiв i "круглих столiв", розповсюджує публiцистичну лiтературу
та україномовнi перiодичнi видання про дiяльнiсть Альянсу. З iншого боку, Україна
активно використовує рiзноманiтнi форуми спiвробiтництва Україна-НАТО та РЄАП
для доведення до представникiв країн-членiв НАТО та держав-партнерiв об'єктивної
iнформацiї про зовнiшню та внутрiшню полiтику нашої держави. В штаб-квартирi
НАТО регулярно розповсюджуються вiдповiднi прес-релiзи, проводяться виставки,
iнтерв'ю та прес-конференцiї з офiцiйними делегацiями України.


Важливим елементом iнформацiйної дiяльностi є створення роздiлу Україна-НАТО
на Iнтернет-сторiнцi НАТО.
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100