Рефераты Педагогіка як наука

Вернуться в Педагогика

Педагогіка як наука
Педагогіка як наука

Зміст


Вступ


Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки


Структура педагогічних наук


Основні напрямки педагогіки


Література


Вступ


Педагогіка як система знань про навчання, виховання і систему освіти, може
вважатися найдавнішою. Адже людство з самого початку свого існування, завдяки
саме цій системі передавало досвід від одного покоління до іншого. Але як наука,
педагогіка оформилася саме завдяки Яну Амосу Коменському. Пізніше, на межі 19-20
століть, вже з системи педагогічних наук відділилася психологія, яка з самого
початку розвивалася в надрах педагогіки, психологічні знання, ідеї і доктрини
були спрямовані на забезпечення завдань, пов'язаних з навчанням і вихованням.


Педагогіка – це фундаментальна суспільна наука, яка вивчає закономірності
здійснення навчально-виховної діяльності, а також функціонування системи освіти.


Саме поняття "педагогіка" має дуже давню історію. Виникло воно ще в часи
Давньої Греції і походить від слова "педагог", що початково означало людину
або раба, який супроводжував дитину свого рабовласника до школи.


Використання слів "педагогіка", "дидактика" і т.д. як термінів ми пов'язуємо
з ім'ям видатного чеського педагога Яна Амоса Коменського, батька педагогічної
науки, людини, яка вперше розробила науковий апарат педагогіки як науки.


Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки


Предметом науки з точки зору методології суспільних наук є та сфера проблем
або коло питань, які вивчаються даною наукою.


Предметом педагогіки як науки є навчання, виховання і освіта.


Об’єктом науки з точки зору методології суспільних наук є те, на що дана
наука здійснює свій вплив і що змінюється внаслідок цього.


Об'єктом педагогічної науки не є освіта, наука, виховання як такі, не є людина
(бо людину як таку ніхто не має право змінювати, пристосовувати, адаптовувати
до своїх уподобань). Об'єктом педагогіки є особистість людини.


Суб'єктами педагогічної діяльності (в суспільних науках – це те, що приймає
участь у процесі, а не лише відчувають його вплив) вважаються ті, хто виконує
педагогічні функції у суспільстві, і з другого боку ті, хто здобувають певні
знання в системі освіти.


Педагогіка – це є фундаментальна суспільна галузева наука.


Специфічна риса педагогіки як фундаментальної науки полягає втому, що вона
є основою основ всіх наук, тому що саме вона забезпечує розвиток наукових знань
про те, як нагромаджувати знання і передавати її від покоління до покоління.


Педагогіка торкається сфери людських взаємин, займається вивченням впливу
людини на людину в суспільному контексті, відповідно до чого вона є наукою суспільною.


Методологія суспільних наук визначає два типи серед структури наукових знань:
науки галузеві і науки профільні. До галузевих ми відносимо такі науки, які
в свою чергу поділяються на різні конкретні наукові напрямки (тобто наука, яка
поділяється на інші науки). Профільна наука – спеціалізований науковий напрямок,
що вивчає один конкретний напрямок.


Педагогіка є галузевою тому, що має власну галузеву структуру і складається
з різних педагогічних наук.

Структура педагогічних наук


1) Загальна педагогіка – наука, яка вивчає основні закономірності здійснення
навчально-виховної діяльності і функціонування освіти.


2) Вікова педагогіка – це педагогічна наука, яка вивчає особливості здійснення
навчально-виховної діяльності з урахуванням вікових особливостей людини

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100