Рефераты Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

Вернуться в Международные отношения

Типові умови зовнішньоекономічних контрактів
Типові умови зовнішньоекономічних контрактів


Зміст

Зміст

ВСТУП 2

ОСНОВНА ЧАСТИНА 4

1.Зовнішньоекономічний договір (контракт) 5

2.Базисні умови поставки товарів 7

3. Інкотермс 8

3.1 Поняття 8

3.3. Класифікація умов 10

3.4 Види Інкотермс 12

4.Транспортні умови контрактів 18

5.Транспортні засоби та їх особливості 24

5.1.Морський транспорт 24

5.2.Залізничний транспорт 26

5.2.Автомобільний транспорт 30

6 Вибір транспорту міжнародних перевезень згідно з умовами Інкотермс—2000 31

ВИСНОВОК 33

ЛІТЕРАТУРА 34

ВСТУП

Економічне зростання у світі, яке супроводжувалось протягом останніх десятиліть випереджальним збільшенням об­сягів міжнародної торгівлі, міжнародним кооперуванням вироб­ництва, а також бурхливим розвитком туристичного бізнесу, сприяло зростанню обсягів транспортних перевезень і якісному прогресу транспортної галузі. У свою чергу, транспортні комуні­кації відіграють кардинальну роль у процесах глобалізації, у фор­муванні регіональних економічних просторів.

Відзначимо, що коли йдеться про міжнародні транспортні по­слуги, маються на увазі перевезення різними видами транспор­ту (морським, річковим, залізничним, автомобільним, авіацій­ним, трубопровідним), які здійснюються в процесі міжна­родної торгівлі та/або резидентами однієї країни в економічно виражених інтересах резидентів іншої країни.

Прогрес засобів міжнародних транспортних комунікацій у XX ст. набув вражаючих масштабів. Вдалося досягти швидкого з'єднання материків: замість тижнів подолати відстань між Старим та Новим світами стало можливим за лічені години. Транспорт став широко доступним, по-справжньому масовим. Він невід'ємна складова технологічних циклів. Досить часто міжнародне спеціалізовані виробництва створюються в розрахунку на стабільні та великомасштабні поставки предметів праці, сировини та енергоносіїв з інших країн світу.

Світові тенденції розвитку транспорту не оминули й Україну — державу, що розташована на перетині найважливіших транзитних і зовнішньоторговельних маршрутів між країнами Східно-Азіатського регіону і Європи. Тому питання оцінки об'єк­тивного потенціалу розвитку транспортної системи України, фор­мування її міжнародно-транзитного статусу, розвитку відповідної інфраструктури, а також вироблення практичної програми дій ма­ють особливо велике значення на етапі формування ринкової еко­номіки в країні, їх розв'язання є найважливішою умовою підне­сення економіки країни та її інтеграції до світового господарства.

3 організаційного погляду юридичною підставою та інструментом забезпечення перевезень безпосередніми учасниками експортно-імпортних операцій є відповідні контракти та технічна документація. Але основні параметри мікрорівневих домовленос­тей, а також універсальні правила поведінки під час транспорту­вання комерційних вантажів містяться в міжнародних угодах та документах.

За багаторічну практику міжнародної торгівлі та укла­дання договорів сформувалися численні звичаї, на основі яких були розроблені писані та неписані правила поведінки сторін ко­нтрактів — експортерів та імпортерів. Подібна систематизація є необхідною для спрощення та забезпечення гарантій перед-контрактного та після-контрактного, або імплементаційного (ітріе-тепі — виконувати, реалізовувати), процесу і взагалі для досяг­нення господарських інтересів суб'єктів комерційної угоди. Саме з такими цілями, а також для упорядкування і подолання труд­нощів, пов'язаних з відмінностями в торговельній практиці окре­мих країн, Міжнародною торговою палатою в Парижі видаються правила тлумачення найпоширеніших понять під назвою «Між­народні комерційні терміни» (скорочено — «Інкотермс»; Incoterms - International Commersial Terms).

Мета цієї роботи проаналізувати головні аспекти транспортних умов зовнішньоекономічних договорів, виявити основні питання та проблеми, та розібрати шляхи їх вирішення

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100