Рефераты Соціально-трудові відносини

Вернуться в Социология

Соціально-трудові відносини
Соціально-трудові відносини

П л а н


Система регулювання соціально-трудових відносин у розвинутих країнах.


Формування системи соціального партнерства в Україні.


Визначальні угоди в разі їх укладання.


Список використаної літератури.


Зміст


Соціальна сфера є специфічною галуззю людської діяльності (сукупністю відповідних
її видів, функцій та організаційних форм), предметом котрої є громадяни країни
з їх потребами. Ця сфера охоплює охорону здоров'я, освіту, науку, культуру,
мистецтво, ЗМІ, спорт та туризм, побутове обслуговування, торгівлю та громадське
харчування, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, соціальну
допомогу й соціальне страхування, пенсійне забезпечення, охорону праці та забезпечення
безпеки і суспільного порядку (заходи оборонного та правоохоронного характеру).


Регулювання соціальної сфери є одним із найважливіших напрямів державного
управління, особливо в умовах перехідної економіки, коли вплив держави на економічні
процеси зменшується, а потреба в державному втручанні зберігається через кризовий
стан економіки і особливо соціальної сфери. Тому необхідна ефективна соціальна
політика, що спроможна реалізувати та сконцентрувати зусилля державних органів
на розв'язанні найгостріших соціальних проблем. Головним є формування надійної
системи соціального захисту. Це, насамперед, захист від безробіття, забезпечення
допомоги для непрацездатних та найбідніших прошарків населення, поєднання страхової
та державної систем соціального захисту, розвиток системи охорони здоров'я,
освіти та інших галузей соціальної сфери.


Суб'єктами реалізації соціальної політики є державні органи влади, організації
та установи, а також діючі у соціальній сфері недержавні організації, громадські
об'єднання тощо, а об'єктами — все населення країни, окремі громадяни та соціальні
спільноти.


Однією із складових соціальної політики є соціальне партнерство — особлива
система відносин, що виникають між найманими робітниками та роботодавцями за
посередницької ролі держави з узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері
та врегулювання соціально-трудових конфліктів. Систему соціального партнерства
називають трипартизмом, оскільки у врегулюванні соціально-трудових відносин
беруть участь три сторони: організації, що представляють інтереси найманих працівників;
об'єднання роботодавців; держава.


1. Система регулювання соціально-трудових відносин у розвинутих країнах


Система соціального партнерства почала розвиватися в окремих країнах у 50-х
роках і остаточно сформувалася в 60-70 pp. XX століття. Нині найбільш розвинена
система соціального партнерства існує у таких європейських країнах, як Німеччина,
Швеція, Австрія та інших. Менш розвиненою вона є, наприклад, у США, Японії,
Італії. В слаборозвинутих країнах системи соціального партнерства нема взагалі.
Оскільки система трипартизму існує не в усіх країнах, отже її формування можливе
лише за певних передумов.


Проблема врегулювання соціально-трудових відносин виникла одночасно з розвитком
капіталістичного товарного виробництва, коли власники на засоби виробництва
і наймані працівники остаточно визначилися як суб'єкти трудових відносин. Оскільки
їхні інтереси у соціально-трудовій сфері не збігалися, постало питання про створення
механізму їх узгодження та врегулювання конфліктів. Спершу такий механізм виник
стихійно і обмежувався боротьбою робітників за скорочення тривалості робочого
дня і підвищення заробітної плати. У цьому протистоянні у робітників було значно
менше можливостей, ніж у власників капіталу, котрих активно підтримувала держава,
передусім у визначенні оплати робітникам і закріпленні у законодавчо-примусовому
порядку певної тривалості робочого дня

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100