Рефераты Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

Вернуться в География

Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси
Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси


Клімат. Кліматотворні чинники.

Кліматичні пояси та області Землі, закономірності розміщення

Клімат — це багаторічний режим погоди, властивий певній місце­вості. Клімат формується під впливом трьох найважливіших чинників:

— надходження на Землю сонячної радіації, кількість якої визна­чається кутом падіння сонячних променів, що залежить від широти місця;

— атмосферної циркуляції — закономірного переміщення повітря­них мас, в процесі якого здійснюється перенос тепла і вологи;

— характеру підступаючої земної поверхні — рельєфу.

Клімат закономірно змінюється в широтному напрямі — від еквато­ра до полюсів.

На Землі виділяються 13 кліматичних поясів. Головна ознака по­ясу — переважання тих чи інших типів повітряних мас.

Основних поясів сім:

— екваторіальний (панують екваторіальні повітряні маси (ПМ) —

жаркі і вологі);

— два тропічних (тропічні ЇІМ — жаркі і сухі);

— два помірних (помірні ПМ — помірно теплі і помірно вологі);

— арктичний (арктичні ПМ — холодні і сухі);

— антарктичний (антарктичні ЇІМ — дуже холодні і сухі).

Оскільки по сезонах пояси тисків і повітряних мас переміщаються слідом за Сонцем то на північ (з березня по вересень), то на південь (з вересня по березень) від екватора, на Землі виникли перехідні кліма­тичні пояси, їх шість:

— два субекваторіальних (влітку панують екваторіальні ПМ, взим­ку — тропічні);

— два субтропічних (влітку — тропічні ПМ, взимку — помірні);

— субарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — арктичні);

— субантарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — антарктичні).

Всередині кліматичних поясів виділяються кліматичні області – території з певним типом клімату.

Тип клімату — це стійка сукупність кліматичних показників, харак­терних для певного періоду часу і певної території.

Екваторіальний, арктичний і антарктичний кліматичні пояси ма­ють лише по одному типу клімату, оскільки повітряні маси там весь рік не змінюють своїх властивостей і однакові як над суходолом, так і над океаном. Для субекваторіального поясу також характерний один тип клімату — влітку жаркий і вологий, взимку — жаркий і сухий.

В тропічному поясі чітко виражено два типи клімату. У внутрішніх районах материків і на західному узбережжі формується тропічний пус­тельний тип клімату. На східних узбережжях материків формується тропічний вологий тип клімату.

У субтропічному поясі формуються три типи клімату: біля західного уз­бережжя — субтропічний середземноморський (із теплою вологою зимою і сухим жарким літом), у центрі материка — субтропічний континентальний (через віддаленість від океанів весь рік мало опадів), на східному узбережжі — субтропічний вологий (із вологою зимою і вологішим від зими літом).

У помірному поясі, де панують західні вітри, у західних берегів фор­мується помірний морський тип клімату (із рівномірним зволоженням протягом усього року). Далі на схід виділяються помірно континенталь­ний, континентальний і різко континентальний типи клімату. На східному узбережжі, де панують мусони, формується помірний мусонний тип клімату (із сухою холодною зимою і вологим теплим літом).

У субарктичному і субантарктичному поясах виділяють морський і континентальний типи клімату.


Залежність клімату від географічної широти,

підстилаючої поверхні, циркуляції атмосфери

Клімат залежить від географічної широти, тому що вона визначає кут падіння сонячних променів, а значить — приплив на Землю соняч­ної радіації. Цей чинник став причиною появи на планеті п'ятьох тепло­вих поясів — жаркого, двох помірних і двох холодних.

Циркуляція атмосфери — не менш важливий чинник, який утво­рює клімат, оскільки повітряні маси, що переміщуються (теплі або хо­лодні, сухі або вологі), спроможні сформувати усередині теплового по­ясу різноманітні режими погоди (тобто клімати)

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100