Рефераты Видатки бюджету

Вернуться в Государство и право

Видатки бюджету
Видатки бюджету


Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних витрат держави у ВВП.

На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби.

Соціальний сектор включає в себе політику та програ­ми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього жит­тєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень податкових надходжень, зміни в доходах населення, зміни в його структурі й рівні бідності, традиції.

В Україні діяльність держави в соціальній сфері має надзвичайно важли­ве значення для життя суспільства. Це зумовлено різким падінням дохо­дів переважної більшості населення при переході до ринкової економіки.

В останні роки має місце тенденція до зниження ролі держави в розподільчих і перерозподільних процесах. Частка видатків зведеного бюджету України у ВВП у період із 1995 по 1999 рік поступово зменшувалася з 44,6% до 27,3% .В цей період видатки на соціально-культурну сферу постійно коливалися у межах від 10,6% ВВП до 17,6%, при цьому з 1997 року по 1999-й намітилася тенденція до зниження. За цей період вони зменшилися з 17,1% ВВП до 10,6%, тобто на 6,5% ВВП, при зменшенні реального ВВП за цей же період на 5,2% порівняно з 1996 роком. Частка таких видатків у структурі витрат зведеного бюджету України коливається у межах від 47,5% до 38,6%.

Зауважмо, що більша їх частина фінансувалася з місцевих бюджетів. Цей показник за період із 1995 по 1999 роки становить у середньому 74,4%. Таке розмежування видатків є досить розумним і виправданим, оскільки місцеві органи влади краще розуміються на проблемах підконтрольної їм території.

Видатки на соціально-культурні заходи і науку , у період з 1995 по 1999р. зменшувалися на 6,2% ВВП. На зростання частки видатків на соціально-культурні заходи у загальній сумі видатків у 1997 році вплинуло виключення з бюджету видатків Пенсійно­го фонду.

У структурі видатків на соціально-культурні заходи провідне місце посіда­ють видатки на освіту, охорону здоров'я й соціальний захист населення. Най­більшу питому вагу серед них мають видатки на соціальний захист населення. У середньому в період Із 1995 по 1999 роки на них припадало 33,3%, що відповідає 4,9% ВВП. Друге місце посідають видатки на освіту. В цю галузь за досліджувані роки в середньому спрямовувалося 32,9% бюджетного фінансування соціально-куль­турних заходів, ви­датки на освіту зросли з 34,9% (1998 рік) до 35,1% (1999 рік).

Видатки на охорону здоров'я мають трохи іншу динаміку. Середній рівень їх фінансування у період із 1995 по 1999 роки становив 11,7% від загальної суми видатків зведеного бюджету України за ці періоди.

Проведемо порівняльну характеристику видатків Державного бюджету україни за 2000-2001р. та запланованими видатками за 2002р.

Видатки Державного бюджету України за 2001 рік за оперативними даними профінансовані на 39218,3 млн. грн., що на 3685,7 млн. грн., або на 10,4 відсотка перевищує відповідний показник2000 року, в тому числі видатки загального фонду становили 29032,9 млн. грн., що на1285,2 млн. грн., або на 4,6 відсотка більше відповідного показника2000 року, видатки спеціального фонду - 10185,4 млн. грн., що на 2400,5 млн. грн., або на 30,8 відсотка більше відповідного показника2000 року, а видатки Державного бюджету України за 2002 р. заплановані в розмірі 49573,5млн. грн., в тому числі видатки загального фонду 39788,4млн. грн., видатки спеціального фонду - 9785,1млн.грн. Рівень виконання видатків державного бюджету до річного плану за 2001 рік зменшився порівняно з відповідним показником 2000 року з 98 до 84,4 відсотка. Рівень виконання видатків загального фонду державного бюджету становив 89,1 відсотка річного плану проти 94 відсотків за 2000 рік. Рівень виконання видатків спеціального фонду державного бюджету становив 73,4 відсотка річного плану проти 115,3 відсотка за попередній рік

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100