Рефераты Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

Вернуться в Менеджмент

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту
Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту


Зміст:

Вступ.

1. Поняття та види міжнародних стратегій.

2. Основні етапи розробки міжнародних стратегій:

2.1. Вибір місії та цілей;

2.2. Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища;

2.3. Формування стратегії;

2.4. Реалізація стратегії;

2.5. Стратегічний котроль.

3. Стратегія експорту і імпорту.

4. Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії України.

Висновки.

Література.


Вступ.

Економічна криза народного господарства України зумовлюється багатьма факторами, серед яуих значне місце займає недосконалісь системи управління. Турбулентний характер негативних змін в економіці (інфліція, ріст цін на сировинута матеріали, високі процентні ставки за кредит, зниження купівельної спроможності населення і ін.) і висока складність вирішуваних нині завдань посилюють роль наукового управління у стабвлізації соціально-економічних процесів і забезпеченні високої ефективності усіх видів підприємніцької діяльності.

Упродовж двадцятого століття міжнародний менеджмент сформувався на науковій основі як самостійна галузь людських знань, узагальнивши світову практику і мистецтво управління. Дослідження проблем менеджменту значно розшорило уявлення про управління, сприяли формуванню його наукового апарату: цілі, принципи, задачі та методи їх реалізації. Розробки наукового міжнародного менеджменту виявилися корисними не тільки для екоміки і бізнесу, але й для сфер людської діяльності.

Менеджмент став невід’ємною частиною усіх видів організованої людської діяльності, його принципи, підходи і механізми нині активно використвуються в організаціях науки, освіти, охорони здоров’я, в релігії, мистецтві, політиці і міжнародній діяльності. Менеджмент став набуттям переважної більшості країн світу і поширився на міжнародну діяльність.

Курсова робота складається з чотирьох розділів, в яких детально розглядаються питання стосовно понять міжнародних стратегій, основних етапів розробки міжнародних стратегій; а також проведений аналіз стратегії експорту і імпорту на підприємстві і розроблені концептуальні основи проведення зовнішньоекономічної діяльності України.

Ціллю курсової роботи являється вивчення стратегії і її планування на підприємсвах, які займаються міждународною діяльністю; тобто детально ознайомитися з усіма стадіями розробки старатегії на підприємстві, встановити доцільність їх використання та розробити шляхи вдосконалення.

Задачі, які розглядаються при написанні курсової роботи:

вивчення зовнішньоекономічної стратегії України;

детальний розгляд етапів розробки міжнародних стратегій;

розгляд стратегії експорту і імпорту на підриємстві.

Тема курсової роботи є актуальною в наш час тому, що розробка стратегій міждународної діяльності фірми все більше набуває великого значення, адже проводячи цю політику підприємство отримує більші прибутки і розширює ринки збуту своєї продукції.


1. Поняття та види міжнародних стратегій.

Поняття стратегія уже щільно увійшло в лексікон управлінської діяльності. Слово “стратегія”, в перекладі з грецької означає “мистецтво розгорнення військ в битві”, на протязі останніх двадцяти років широко увійшло в теорію практику і менеджмента. З точки зору сучасних уявлень про управління, стратагія це не абстрактний предмет, це сильна ділова концепція плюс набір реальних дій, який здатний привести цю ділову концепцію (бізнес-концепцію) до створення реальної конкурентної переваги.

В умовах міждународної конкуренції в різних галузях на підприємствах необхідно чітко визначити міжнародні стратегії, щоб компанії боролися ефективніше зі своїми конкурентами. Отже, перейдемо бепосередньо до видів міжнародних стратегій.

Існують слідуючі варіанти здійснення діяльності фірми на зарубіжних ринках інших країн:

Передача права на використання власних технологій, на виробництво чи збут її продукції іноземним фірмам;

Посилення національного виробництва і вивіз продукції на іноземні ринки з застосуванням власних і інших збутових каналів;

Використання багатонаціональної стратегії, в рамках якої розроблюється окрема стратегія для кожної країни, яка відповідає попиту споживачам і конкурентним умовам країн

10 11 12 13 14 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100