Рефераты Атмосфера

Вернуться в География

Атмосфера
Атмосфера

Циркуляція атмосфери, погода. Циклони та антициклони


1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Атмосфера
— повітряна оболонка, яка оточує Землю. Нижня межа атмосфери — поверхня Землі.
Верхню межу умовно проводять на висоті 2000-3000 км від земної поверхні.


До складу атмосфери входять азот (близько 78%), кисень (близько 21%) та інші
гази (всі вони складають ледве більше 1%). На частку вуглекислого газу припадає
0,033% .


Кожний газ виконує свою функцію. Кисень забезпечує дихання і горін­ня. Азот
входить до складу білків — речовин, з яких складаються всі живі організми. Вуглекислий
газ — одна з основ фотосинтезу рослин. Озон — газ, що поглинає основну частину
ультрафіолетового випромінювання Сонця.


По вертикалі атмосфера ділиться на шари — тропосферу, страто­сферу, мезосферу,
термосферу (іоносферу) та екзосферу.


Тропосфера — найнижчий і найщільніший шар атмосфери (80% її маси). Простягається
на висоту від 7-9 км (над полюсами) до 16-18 км (над екватором). У тропосфері
зосереджена майже вся водяна пара, тут відбуваються найважливіші для географічної
оболонки атмосферні проце­си. У тропосфері температура повітря з висотою знижується
(в середньо­му на 6,5 С на 1 км). Тиск повітря на рівні моря складає 760 мм
рт. ст. Цей тиск прийнято за нормальний. У нижніх шарах тропосфери тиск падає
з висотою — в середньому на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому.


Стратосфера простягається від верхніх меж тропосфери до висоти 50 км. У стратосфері
на висоті 21-29 км розташований озоновий шар. Вище стратосфери знаходяться верхні
шари атмосфери.


Атмосфера регулює теплообмін планети з космічним простором, впли­ває на її
радіаційний і водний баланси, захищає Землю від метеоритів. Повітря підтримує
різні форми життя на Землі.


У зв'язку з інтенсивною господарською діяльністю людини виникла проблема
охорони атмосфери від забруднення. У повітря викидається величезна кількість
сполук, здатних зруйнувати озоновий екран, викли­кати парниковий ефект, смоги,
кислотні дощі. Згорання палива, вирубу­вання лісів призводять до зменшення кількості
кисню в атмосфері.


Шляхами розв'язання цих проблем є створення безвідхідних вироб­ництв, надійних
газо- і пиловловлювачів, використання екологічно чи­стих джерел енергії, озеленіння
міст, відновлення площі лісів тощо.


2. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри


Вся система повітряних течій над земною кулею називається загаль­ною циркуляцією
атмосфери. Причиною руху повітря в атмосфері є різни­ця тиску над земною поверхнею,
що обумовлено нерівномірністю розпо­ділу сонячної радіації і неоднорідністю
підстилаючої поверхні.


На Землі діють постійні вітри, що дують завжди в одному напрямі — від поясів
високого тиску до поясів низького тиску.


Низький тиск над екватором пояснюється тим, що тут сильно нагріте легке повітря
постійно піднімається вгору. У верхніх шарах тропосфери воно розтікається в
напрямку полюсів, охолоджується і приблизно над ЗО" пн. ш. і пд. ш. починає
опускатися. Тут виникають тропічні пояси високого тиску. Формуються постійні
вітри, що дують від 30° пн. ш. до екватора (північна-схід ні пасати) і від 30
пд. ш. до екватора (південно— східні пасати).


У помірних широтах дують переважно західні вітри, їх утворення пояснюється
тим, що від тропічних поясів високого тиску вітри спрямо­вані не тільки до екватора,
але і до полюсів, оскільки біля 65 пн. ш. і пд. ш. знаходяться пояси низького
тиску. Внаслідок обертання Землі ці вітри відхиляються від свого меридіонального
напрямку вправо (у Північній півкулі) і вліво (у Південній півкулі). Так утворюється
потужне західне перенесення.


Над обома полюсами Землі повітря холодне і важке. Тут формуються пояси високого
тиску. Звідси вітри спрямовані до 65 пн

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100