Рефераты Телефониий довідник (Turbo Pascal)

Вернуться в Кибернетика

Телефониий довідник (Turbo Pascal)
Телефониий довідник (Turbo Pascal)План:

1. Вступ 3ст.

2. Завдання 4ст.

3. Вхідний файл 5-8ст.

3.1 Програма формування вхідного файлу .5-6ст.

3.2 Команди програми Vhidnuy .6-7ст.

3.3 Виконання програми .7ст.

3.4 Блок схема .8ст.

4. «Телефонний довідник» .8-16ст.

4.1 Опис програми «Телефонний довідник» 8-9ст.

4.2 Команди програми 9-12ст.

4.3 Виконання програми .12-14ст.

4.4 Блок схема 15-16ст.

5 Висновок .17ст.

6 Використана література 18ст.

7 Додатки .19-25ст.

7.1 Додаток №1 .19-23ст.

7.2 Додаток №2 .24ст.

7.3 Додаток №3 .25ст.

1.Вступ:

В наш час, в століття інформаційний технологій потрібно завжди мати всебічний доступ до інформації. Найбільший її обсяг можливо почернути в новітніх базах даних.

Прикладом такої бази даних може стати програма «Телефонний довідник».

Ця програма завжди допоможе за прізвищем і адресою абонента знайти легко телефон потрібного абонента.

Ця програма написана на мові програмування TURBO PASCAL 7.0. Я вибрав цю мову програмування з багатьох причин. По перше цю мову програмування я знаю ліпше всього, а по друге вона має усі можливості більш складних мов програмування, а також вона проста своєю наочністю. Отримана в результаті програма, виконана в Pascal має зрозумілий, доступний та наочний вигляд, легко піддається обробці та змінам. Також програму «Телефонний довідник» можливо зробити в багатьох програмах. Для прикладу підходять такі програмні продукти компанії Microsoft як: Microsoft Office Excel i Microsoft Office Access.

2.Завдання

Моє завдання полягає в тому щоб за допомогою алгоритмічних конструкцій у мові Turbo Pascal яка за допомогою вхідних даних(прізвища і адреси) знайти необхідний телефон.

3.Вхідний файл

3.1Програма формування вхідного файлу

Програма «Телефонний довідник» складається з двох програм:

Перша програма формує типізований файл (див. додаток № 1 в текстовому вигляді). Типізований файл можливо переглянути тільки програмно. Оголошення

типізованого файлу е специфічна синтаксична структура наприклад f: file of real.

Також у цій програмі використовуються записи. Запис – це структурований тип даних який складається з визначеного числа компонентів, які мають назву поля запису. Вони можуть мати різний тип даних. Оголошення змінної типу запис починається за допомогою слова reacord, після якого починається список полів з виказанням їх типів. Закінчується опис даних за допомогою службового слова end. Наприклад:

var

Name=reacord

a,b: string[15];

c: real;

ef:array[1 20] of byte;

end.

Також записи можуть містити в собі масиви даних.

Масив – це структурований тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного типу. Для оголошення масиву існує службове слово array of. Сама процедура створення масиву може виконуватися таким чином:

var

z , x: array[1 20] of real;

Програма також містить у собі один цикл. Цикл – це повторення одних і тих же дій. Послідовність дій, які повторюються в циклі називають тілом цикла.І снує декілька видів циклів. В цій програмі я обрав цикл з параметром. Тому що цей цикл дуже гнучкий у своїй конструкції. Цикл описується наприклад таким чином:

var: i: integer;

begin

for i:=1 to 10 do begin


Програма Vhidnuy потрібна для того щоб завести 150 записів з них: 50 телефонів, 50 адрес і 50 прізвищ абонентів(див додаток № 2 список в текстовому форматі).

3.2. Команди програми Vhidnuy:

Program vhidnuy- ця команда оголошує назву програми.

uses crt – оголошення модуля crt дає змогу використовувати кольори тексту і затримку. Цей модуль використовується щоб надати програмі дружелюбного вигляду.

type – оголошення нового типу даних.

dovidnuk=reacord – ця команда дає змогу описати записи. Записи можуть мати різні типи даних.

pr:string[30] – це поле запису означає, що буде вводитися прізвище абонента у форматі string[30] і максимальна довжина прізвища 30 символів

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100