Рефераты Фінансовий механізм

Вернуться в Финансы

Фінансовий механізм
Фінансовий механізм4
Вступ.


Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна
і раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати
на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати
фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.


Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного
явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності.
Кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації підприємств до роботи
у конкурентному ринковому середовищі, трансформації їх діяльності відповідно
до змін чинного законодавства.


Вивчення матеріалу цього розділу дасть Вам змогу зрозуміти:


· сутність фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі держави;


· функції фінансів підприємств;


· склад фінансових відносин підприємств;


· сутність фінансових ресурсів підприємств та джерела їх формування;


· основи організації фінансів підприємств;


· зміст, порядок організації і завдання фінансової роботи на підприємстві.


1. Фінансовий механізм


ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ [ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ] - складова господар-ського механізму,
являє собою сукупність форм і методів створення та використання фондів фінансових
ресурсів з метою забез-печення потреб державних структур, госпо-дарських суб'єктів
і населення. Складовими фінансового механізму є фінансові по-казники, нормативи,
ліміти і резерви, фі-нансове планування, прогнозування, управ-ління фінансами.
За допомогою фінансово-го механізму здійснюють розподіл і пере-розподіл створюваного
в державі валового внутрішнього продукту.


Фінансовий механізм – сукупність форм і методів створення та використання
фінансових ресурсів з метою забезпечення фінансування діяльності підприємства.


Для цілей ефективного використання фінансових ресурсів підприємства та з
метою реалізації процесу управління фінансами підприємств застосовується фінансовий
механізм.


В економічній літературі поняття “фінансовий (фінансово-кредитний) механізм”
використовується досить широко. Але єдиної думки щодо його визначення та його
складових не існує. Серед розмаїття визначень і підходів вчених та практиків
до поняття “фінансовий механізм” найбільшої уваги заслуговують два аспекти,
два підходи до розуміння його суті.


Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють функціонування
самих фінансів підприємств. Матеріальним відображенням фінансових відносин є
грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх здійснення відбувається
за певними правилами, певними напрямами, що і характеризує фінансову “техніку”.
На підставі даного підходу і виходить розуміння фінансового механізму як організаційного
відображення фінансових відносин. Такий підхід до визначення фінансового механізму
відображає внутрішню організацію функціонування фінансів підприємств. Однак,
це цілком точно відображається в понятті “організація фінансів”, і ототожнювати
дане поняття з фінансовим механізмом не доцільно.


Другій підхід до розгляду поняття “фінансовий механізм” полягає в тому, що
його розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів
впливу на стан та розвиток підприємства. Даний підхід відображає зовнішню дію
функціонування фінансів підприємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор
впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Завдяки такому аспекту
суті фінансового механізму необхідно чітко визначити його складові, його структуру.


Незважаючи на існування двох основних підходів до суті фінансового механізму,
в науковій літературі до цього часу чіткого визначення поняття “фінансовий механізм”
не існує.


У дослідженнях провідних західних вчених фінансовий механізм не виділяють
як відокремлений об'єкт вивчення, але всебічно і ґрунтовно досліджують фінансові
методи впливу на підприємство, державу і суспільство

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100