Рефераты Складання і виконання кошторисів та звітів

Вернуться в Бухгалтерский учет и аудит

Складання і виконання кошторисів та звітів
Складання і виконання кошторисів та звітів

Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності
у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або
місцевих бюджетів, затверджений Наказом Державного казначейства України #58
від 31.03.2005 р., ґрунтується уже на поправках до закону про державний бюджет
2005 року, але може зазнати істотних змін у наступному році. Цей порядок поширюється
на всіх розпорядників бюджетних коштів.


Перед усе, такі звіти вважаються недійсними, якщо їх не підписано - поруч
з керівниками організацій - також головними бухгалтерами (керівниками фінансових
служб) (п. 1.8 Порядку). По суті, це накидає НПО обов'язок наймати головного
бухгалтера, що збільшує її непрямі чи то адміністративні витрати, навіть у тому
випадку, коли фінансову звітність і бухгалтерський облік НПО веде аудитор або
бухгалтерська фірма.


В п. 2. 4 Порядку зазначено, що громадські та інші неприбуткові організації,
які не є бюджетними установами, але одержують бюджетні кошти, мають щокварталу
подавати Державному казначейству звіти про використання бюджетних коштів за
п'ятьма формами, при чому фактичні видатки не повинні перевищувати сум, затверджених
кошторисом організації чи установи на рік.


Це означає, що неурядова організація-переможець конкурсу, яка одержує бюджетні
кошти на соціальний проект наприкінці року, має складати річний кошторис уже
на початку фіскального року. Перевірку цієї звітності здійснює контрольно-ревізійне
управління, незалежно від суми фактично отриманих коштів.


Неподання звітності чи нецільове використання коштів призводять до припинення
бюджетного фінансування (ст. 117 Бюджетного кодексу) та/або адміністративних
стягнень і цивільно-правової відповідальності щодо посадових осіб організацій-виконавців.


Бюджетні кошти, не використані за цільовим призначенням, підлягають поверненню
в бюджет.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ СКЛАДАННІ АНАЛІЗУ


Нормативно-правові акти, що частково стосуються залучення бюджетного фінансування
соціальних проектів, а саме:


Бюджетний кодекс України (закон України #2542 від 21.06.2001 р.)


Цивільний кодекс України (закон України #435 від 16.01.2003 р.)


Кодекс України про адміністративні правопорушення (закон України #8073 від
07.12.1984 р.)


Європейська хартія самоврядування (#994_036, ратифікована Законом України
від 11.09.1997 р.)


Закон України "Про державний бюджет України на 2005 рік" #2285 від 23.12.2004
р.


Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" #2558 від 21.06.2001
р


Європейська конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади від 21.05.1980 р.


Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" #1490
від 22.02.2000 р.


Закон України "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності" #1775
від 01.06.2000 р.


Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" #531 від 16.09.1997
р.


Закон України "Про інформацію" #2657 від 02.10.1992 р.


Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" #334 від 28.12.1994
р.


Закон України "Про податок на додану вартість" #168 від 03.04.1997 р.


Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" #889 від 22.05.2003 р.


Наказ Державного казначейства України #58 від 31.03.2005 р. "Про затвердження
Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами
та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів"


Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів (Наказ Міністерства
праці та соціальної політики #293 від 17

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100