Рефераты Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Вернуться в Финансы

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів
Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

ЗмістЗавдання на курсову роботу.………………………………………………………..4Вступ………………………………………………………………………………….51 Характеристика Товариства «Строй» …....……………………………….........72 Методи відтворення основних засобів Товариства……………………………………...………….……………………10


2.1 Сутність основних засобів та їх класифікація…………………………………………………………………………11


2.2 Знос і амортизація основних засобів………………………………………12


2.3 Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства…………………………………………...………………………………163 Фінансове забезпечення капітальних вкладень Товариства…………………21


3.1 Сутність капітальних вкладень………………………………………….21


3.2 Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень…………...…23


3.3 Фінансування витрат на поліпшення основних засобів……………….274 Лізинг та оренда як методи фінансового забезпечення Товариства………...29


4.1 Поняття лізингу……………………………………………………………..29


4.2 Лізинговий договір………………………………………………………….31


4.3 Лізинг як перспективний вид фінансового забезпечення Товариства…..34
Висновок......................................................................................................................37Перелік використаних джерел...................................................................................39Додатки........................................................................................................................40Вступ


Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва
можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних
фондів і виробничих потужностей підприємств, та безпосередньо ТОВАРИСТВА «СТРОЙ»
(далі просто «товариство»).


Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного
рівня Товариства, а з іншого, – дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції
без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок
скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його
управління. Підвищувати фондовіддачу і прибутковість.


Всі основні фонди Товариства в процесі свого існування поступово зношуються
чи то фізично, чи морально, що призводить до потреби в їх відновленні.


Ефективність відтворювальних процесів в ТОВАРИСТВІ певною мірою залежить
від строків експлуатації перш за все активної частини основних фондів, тобто
періоду функціонування у виробництві відповідно до їх первісного технологічного
призначення. При цьому як скорочення, так і збільшення періоду експлуатації
по-різному впливають на ефективність відтворення і використання знарядь праці.


Для продуктивної роботи ТОВАРИСТВА амортизації основних засобів буде недостатньо.
Вона є лише відновленням балансової вартості основних фондів через прибуток
від створеного товару, але в нинішніх умовах жорсткої конкуренції ринку попиту
та пропозиції постійно потребує нових товарів, більш високої якості та низької
ціни. Нажаль за допомогою застарілих засобів товариство навряд-чи зможе представити
на ринок конкурентоспроможну продукцію.


Для випуску на ринок конкурентоспроможних товарів ТОВАРИСТВО повинне постійно
поліпшувати склад своїх основних засобів. Для цього і існують капітальні вкладення.


Капітальні вкладення це витрати на створення нових, рекон­струкцію і технічне
переозброєння діючих основних фондів. За до­помогою капітальних вкладень здійснюється
як просте, так і розширене відтворення основних фондів.


В фінансовому забезпеченні на ТОВАРИСТВІ зайняли одне з важливіших місць
орендні операції зайняли, а разом з тим все частіше почало підійматися питання
про лізинг. В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100