Рефераты Будова патрона

Вернуться в Военная кафедра

Будова патрона
Будова патрона


Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохо­вого заряду і капсуля (мал. 87). Патрони зразка 1943 р. випускаються із звичайними кулями і з кулями спеціа­льного призначення: трасуючими і бронебійно-запалюва­льними. Головні частини спеціальних куль мають розпіз­навальне пофарбування. Куля призначена: звичайна — для ураження живої сили про­тивника, розташованого відкрито і за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча—для уражен­ня живої сили противника, а також коригування вогню і цілеуказання; бронебійно-запалювальна — для запалювання горючих рідин і ураження живої сили противника, який знаходиться за легкими бро­ньованими укриттями на відстані до 300 м. Звичайна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свин­цевої сорочки; трасуюча і броне­бійно-запалювальна кулі мають складнішу будову (мал. 88).

Гільза служить для з'єднання усіх частин патрона, захисту поро­хового заряду від зовнішніх впли­вів і для усунення прориву порохо­вих газів у бік затвора. Вона скла­дається з корпуса, дульця і дна.

Пороховий заряд надає кулі поступального руху. Він складається з піроксилінового пороху.

Капсуль призначений для запалювання порохового заряду. Він складається з латунного ковпачка, ударної суміші і фольгового кругляка.

ОГЛЯД АВТОМАТА

Огляд автомата проводиться для перевірки його справ­ності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обста­новці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі час­тини автомата; чи немає на зовнішніх частинах іржі, бру­ду, вм'ятин, подряпин, забоїн, інших ушкоджень, що ма­жуть призвести до порушення нормальної роботи механіз­мів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність штика-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному ог­ляді, і крім того: справність прицілу і мушки; канал ство­ла (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

ПІДГОТОВКА АВТОМАТА І ПАТРОНШ ДО СТРІЛЬБИ

Підготовка автомата до стрільби проводиться для за­безпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки авто­мата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у ро­зібраному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зіб­раному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стріль­бою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чис­тою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно збе­рігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Простота будови автомата забезпечує високу надій­ність і безвідмовність його роботи. Однак внаслідок за­бруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводження з автоматом, а також через несправність пат­ронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усу­нути перед наступним заряджанням

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100