Рефераты Аналіз імовірності банкрутства

Вернуться в Финансы

Аналіз імовірності банкрутства
Аналіз імовірності банкрутства

Під банкрутством розуміється встановлена у судовому порядку фінансова неспроможність
боржника здійснювати платежі за своїми забов’язанями. До стану банкрутства підприємство
може призвести погіршення усіх показників, які визначають його фінансову стійкість
тому саме на них базується аналіз ймовірності настання такого стану.


Щоб дати оцінку ймовірності банкрутства підприємства, треба побудувати певний
інтегральний показник, який би включав в себе найважливіші характеристики фінансової
стійкості. Для цієї мети можна рекомендувати такий набір показників фінансової
стійкості підприємства.


рентабельність капіталу за «чистим прибутком»;


рентабельність продукції;


оборотність коштів, вкладених в оборотні активи;


коефіцієнт фінансової незалежності;


ліквідність (коефіцієнт покриття поточних пасивів).


За основу розрахунку інтегрального показника береться порівняння кожного
з перерахованого параметрів за достатньо тривалий період роботи підприємства
з найвищими досягненнями підприємства за цими параметрами протягом аналізованого
періоду. Такий прийом дає змогу проаналізувати у динаміці фінансову стійкість
підприємства й оцінити її з точки зору відхилення фактичних результатів від
максимальних, досягнутих у минулі періоди. Цей прийом може бути проілюстрований
розв’язком аналітичної задачі на прогнозування банкрутства заводу металовиробів
(за дворічний період роботи).


Задачу доцільно розв’язувати за допомогою персонального комп’ютера і підтримувати
автоматизовану базу даних (як вихідних та і розрахункових за кожний наступний
квартал або інший період, взятий для аналізу). Спочатку в електрону таблицю
вводяться вихідні дані, необхідні для аналізу наявності тенденції до банкрутства
у базовому і звітному роках (у розрізі кварталів), і визначаються показники
умовно-оптимального кварталу (тобто дається команда машині «вибрати» найкращі
з показників із 8 кварталів). На моніторі з’являється така таблиця (див. табл.
1).


Далі машині дається команда обчислити коефіцієнти, які відображають співвідношення
фактично досягнутих показників із показниками умовно оптимального кварталу та
інтегральні (рейтингові) коефіцієнти кожного кварталу за формулою:Де РК – інтегральні (рейтингові) коефіцієнти відповідного кварталу;


Х – відповідні показники фінансової стійкості у співвідношенні до «оптимального»;


n – кількість показників.


Електрона таблиця має такий вигляд (див. табл. 2).


Розрахунки квартальних інтегральних (рейтингових) коефіцієнтів (зроблені
машиною):


І квартал базового року:


РК=√0,086² + 0,051² + 0,158² + 0,013² + 0,011² =0,187 ;


ІІ квартал базового року:


РК=√0,020² + 0,038² + 0,138² = 0,145;


ІІІ квартал базового року:


РК = √0,130² + 0,007² + 0,045² = 0,138;


ІV квартал базового року:


РК = √0,039² + 0,003² + 0,025² + 0,027² + 0,133² = 0,144;


І квартал звітного року:


РК = √0,066² + 0,103² + 0,020² + 0,129² = 0,179;


ІІ квартал звітного року:


РК = √0,132² + 0,164² + 0,045² + 0,093² = 0,235;


ІІІ квартал звітного року:


РК = √0,092² + 0,144² + 0,030² + 0,048² + 0,153² = 0,236;


ІV квартал звітного року:


РК = √0,112² + 0,137² + 0,055² + 0,056² + 0,158² = 0,250.


Якщо виявляється чітко виражена тенденція до погіршення такого інтегрованого
коефіцієнта (див. Наведені дані, розраховані за результатами аналізу показників
фінансової діяльності заводу металовиробів), це повинно спонукати керівництво
підприємства до вжиття термінових заходів, спрямованих на поліпшення стану використання
фінансових ресурсів

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100