Рефераты Документообіг

Вернуться в Делопроизводство

Документообіг
Документообіг1
Документообіг - рух документів з організації з моменту їх отримання чи утворення
до завершення виконання чи відправки. Вірна організація документообігу сприяє
оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню
підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління
в цілому. Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів,
що циркулюють між пунктами обробки (керівники установи та підрозділів, спеціалісти,
службовці) та пунктами технічної обробки самих документів (експедиція, друкарське
бюро та ін.). Вимоги до потоків документів: 1) рух документів повинен бути прямоточним,
тобто виключати непрямі маршрути; 2) принцип однократного перебування документа
в одному структурному підрозділі чи в одного виконувача. Різні операції по обробці
документів слід виконувати паралельно, щоб скоротити час перебування у сфері
діловодства та підвищити оперативність виконання. При проектуванні раціональних
документопотоків на підприємстві складають схеми руху основних груп та видів
документів. Це дозволяє встановити раціональні маршрути руху та етапи обробки
документів, уніфікувати шляхи руху, порядок обробки різних їх категорій. Схема
документообігу представлена на рис. 1 для підприємства з обсягом документообігу
від 25 до 100 тис. документів на рік. діловодства. Схеми розробляються для різних
категорій документів (вхідних, вихідних, внутрішніх, наказів по основній діяльності
, особовому складу3. Порядок обробки та відправлення вихідної документації.
Уся вихідна кореспонденція мусить оброблятися та відправлятися централізовано
канцелярією підприємства. Як правило, вона відправляється у день одержання від
структурних підрозділів або наступного дня. Відправлення або передача працівникам
підприємства документів без їх реєстрації в канцелярії неприпустима. Під час
приймання від виконавців вихідних документів необхідно перевіряти: - правильність
оформлення документа, розміщення на ньому реквізитів; - правильність зазначення
адреси кореспондента; - наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках
до нього; - наявність від на копіях документів, що залишаються у справах; -
наявність на документі позначки про додатки; - відповідність кількості примірників
кількості адресатів. Документи, що надсилаються водночас одному і тому ж адресату,
вкладаються в один конверт. На конверті проставляються реєстраційні номери всіх
документів, які знаходяться в конверті. Якщо оригінал документа підлягає поверненню,
то на верхньому полі першої сторінки проставляється штамп "Підлягає поверненню".
Оригінали наказів, планів, протоколів тощо необхідно залишати в установах -
авторах цих документів. Підрозділам надсилаються їх другі примірники. Документи,
які адресують постійним кореспондентам, рекомендується відправляти у конвертах
з адресою одержувача та відправника, що виготовляються заздалегідь друкарським
способом. У випадку надсилання кореспонденції до інших міст, крім найменування
установи посади та прізвища адресата, слід зазначати точну поштову адресу (поштовий
індекс, місто, область, вулиця, номер будинку). Обсяг документообігу - кількість
вхідних, вихідних та внутрішніх документів підприємства за певний період часу


Порядок обробки та відправлення вихідної документації. Уся вихідна кореспонденція
мусить оброблятися та відправлятися централізовано канцелярією підприємства.
Як правило, вона відправляється у день одержання від структурних підрозділів
або наступного дня. Відправлення або передача працівникам підприємства документів
без їх реєстрації в канцелярії неприпустима. Під час приймання від виконавців
вихідних документів необхідно перевіряти: - правильність оформлення документа,
розміщення на ньому реквізитів; - правильність зазначення адреси кореспондента;
- наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього; - наявність
від на копіях документів, що залишаються у справах; - наявність на документі
позначки про додатки; - відповідність кількості примірників кількості адресатів

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100