Рефераты Ринок перестрахування

Вернуться в Страхование

Ринок перестрахування
Ринок перестрахування


Страхування – одна з галузей економіки, в якій за останні роки спостерігається зростання основних показників. Швидкий розвиток українського страхового ринку проявляється в темпах росту кількості страховиків, за 2001 рік їх кількість зросла до 328 (на 15,9% проти 2000) та в сумах обсягів надходжень страхових платежів (як правило раз у півроку спостерігається подвоєння обсягів надходжень).

Загальний обсяг страхових платежів (внесків) за всіма видами страхування за 2001 р. склав 3,03 млрд. грн., що становить 1,5% у номінальному ВВП (у 2000 році на рівні 1,26%). Беручи до уваги показники за останні 5 років з 1997 по 2001 зростання страхових платежів відбулося у 7,4 разів.

При цьому, незалежно від обсягів зібраних страхових премій страховик зобов”язаний мати у розпорядженні кошти, достатні для задоволення вимог страхувальників по страхових виплатах. Тому перше питання для страховика – реальна оцінка власних можливостей по прийнятим ризикам на страхування, тобто розмір власного утримання за договором страхування. При недостатніх розмірах власних коштів українських страховиків таке обмеження потребує використання перестрахування.

На сьогодні умовами чинного страхового законодавства встановлений максимальний розмір власного утримання, недостатній рівень якого зобов”язує страховика перестрахувати ризик виконання прийнятих зобов”язань у перестраховиків резидентів або нерезидентів. (ст.30 Закону України “Про страхування”).

При цьому, державна політика регулювання страхового ринку і інтереси кожного окремого страховика мають збігатися в питаннях підвищення капіталізації, фінансової стабільності і платоспоможності.

За результатами 2001 року (у порівнянні з 2000) зросли не тільки валові показники страхової діяльності, але й якісні:

- власний капітал страховиків склав 1 924,3 млн.грн., зріс на 838,3 млн.грн.
- розмір статутних фондів - 1 036,8 млн.грн., підвищився на 525,8 млн.грн.
- обсяг страхових резервів - 1 184,2 млн.грн., зріс на 225,2 млн.грн.

Таким чином, гіпотетично сукупний розмір власного утримання українських страховиків близько 222 млн.грн. За результатами аналізу звітних даних страховиків за 2001 рік максимальна страхова сума одного об”єкту страхування (морське судно) за видом страхування відповідальності перед третіми особами при морському плаванні складала 24,4 млрд.грн.

Вплив умов перестрахування як на фінансовий результат діяльності страховиків так і на економіку держави в цілому достатньо відчутний і має тим більше значення, чим більша частина ризиків передається на перестрахування, особливо за участю перестраховиків-нерезидентів.

На сьогодні ринок перестрахування має тенденції росту обсягів перестрахування частини відповідальності за договорами страхування як на Україні так і за кордоном. Як правило, за договорами перестрахування передається близько половини всіх прийнятих на страхування зобов”язань.
В 2001 році сплачено за договорами перестрахування 1 492,4 млн. грн. Це 49,25% всіх отриманих страховиками страхових платежів (в 2000р. 44%).

В тому числі сплачено за договорами перестрахування за 2001 рік:
- на внутрішньому ринку 706,89 млн.грн. (на 61,7% більше ніж в 2000 році),
- на зовнішньому (сплачено за межі України) 785,53 млн.грн. (на 52,3% більше ніж в 2000 році).

За межі України (перестраховикам-нерезидентам) сплачено найбільше страхових платежів за такими видами: страхування фінансових ризиків – 328,3 млн.грн. (в 2000 році – 200,4 млн.грн.); страхування вантажів та багажу – 114,3 млн.грн. (в 2000 році – 52,8 млн.грн.), страхування інших видів майна – 94,6 млн.грн. (в 2000 році – 81,7 млн.грн.), вогневі ризики – 94,1 млн.грн. (в 2000 році – 37,4 млн.грн.), та інші.

Звичайно, в силу різних причин, вже сталою тенденцією є превалюювання здійснення операцій перестрахування за межами України. Водночас, відплив валюти за кордон посилює тиск на гривню. Але, за останні роки спостерігається поступове уповільнення цих процесів

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100