Рефераты Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

Вернуться в Математика

Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями
Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями


План

Неперервність функції в точці та в області.

Дії над неперервними функціями.

Основні властивості функцій, неперервних на відрізу, в обмеженій замкнутій області.

Точки розриву та їх класифікація.

Павутинні моделі ринку.

1. Неперервність функцій.

Розриви функції та їх класифікація

Означення 1. Функція називається неперервною в точці :

1) якщо функція , визначена в точці ;

2) якщо існує границя в точці ;

3) якщо границя функції дорівнює значенню функції в цій точці, тобто .

Разом всі ці умови є необхідними і достатніми для того, щоб функція була неперервною в точці . В дальшому будемо користуватися і таким означенням неперервності функції.

Означення 2. Функція називається неперервною в точці , якщо для будь-якого як завгодно малого числа існує таке число , що для всіх точок , які задовольняють нерівності , виконується нерівність .

На практиці при дослідженні функції на неперервність часто користуються означенням неперервності функції, яке базується на понятті приросту функції в точці.

Нехай функція визначена в усіх точках деякого проміжку . Візьмемо дві довільні точки з цього проміжку

і , де .

Тоді число називається приростом аргументу, а число - приростом функції в точці .

Нехай в деякій (відкритій) області задана функція двох змінних . Візьмемо довільну точку цієї області і надамо приросту , залишаючи значення незмінним.

При цьому функція одержить приріст

, який називається частковим приростом цієї функції за .

Аналогічно, вважаючи постійною і надаючи приросту , одержимо частинний приріст от функції за :

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100