Рефераты Проектування системи управління інформаційними підсистемами

Вернуться в Менеджмент

Проектування системи управління інформаційними підсистемами
Проектування системи управління інформаційними підсистемамиЗміст

Зміст. 2

Вступ. 3

1. Інформаційні технології й інформаційні системи на підприємстві 6

2. Взаємозв’язок організацій та інформаційних систем 11

3. Ролі менеджерів та інформаційних систем в управлінні 18

3.1. Системи підтримки управління (Managerial Support Systems). 19

4. Стратегічна роль інформаційних систем у менеджменті 20

4.1. Інтегрована система управління як інструмент управління компаніями. 22

5. Побудова системи управління інформаційними ресурсами підприємства. 24

5.1. Етапи робіт із впровадження інтегрованої системи управління. 26

5.1.1.Обстеження компанії. 26

5.1.2. Проектування. 26

5.1.3. Уведення інтегрованої системи в дію. 28

Висновки. 31

Список використаної літератури. 33


Вступ

Перехід до ринкових відносин в економіці й науково-технічний прогрес надзвичайно прискорили темпи впровадження в усі сфери соціально-економічного життя українського суспільства останніх досягнень в області інформатизації. Термін «інформатизація» уперше з'явився при створенні локальних багатотермінальних інформаційно-обчислювальних систем і мереж масового обслуговування.

Інформатизація в області управління економічними процесами припускає, насамперед, підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення кваліфікації й професійної грамотності зайнятих управлінською діяльністю фахівців. У розвинених країнах проходять одночасно дві революції: в інформаційних технологіях й у бізнесі, взаємно допомагаючи одна одній.

Інформаційні технології існували давно, тому з розвитком комп'ютерів і засобів зв'язку почали з'являтися різні варіації: «інформаційні й комунікаційні технології», «комп'ютерні інформаційні технології» й ін. У даній роботі під інформаційними технологіями будемо розуміти сучасне звучання, тобто інтеграцію комп'ютерів, електроніки й засобів зв'язку[4;152].

Звичайно існує безліч визначень даного терміну, наприклад:

Інформаційна технологія - системно організована для рішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, обробки й захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використовуваних коштів обчислювальної техніки й зв'язку, а також способів, за допомогою якого інформація пропонується клієнтам.

У даний момент англійське слово «менеджмент» відоме майже кожній освіченій людині. У спрощеному розумінні менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей. Менеджмент українською - «управління» - функція, вид діяльності по управлінню людьми в найрізноманітніших організаціях. З погляду Гарвардської школи бізнесу, поняття «менеджер» й «лідер» не ідентичні. Головна якість лідера - чітке бачення мети, що представляється лише в досить туманних обрисах або не уявляється зовсім. Основна ж якість менеджера, керівника - ефективно, з найменшими втратами, реалізувати певну мету.

Отже, де ж стик між інформаційними технологіями й менеджментом?

Менеджерові увесь час доводиться приймати рішення в умовах великої невизначеності: інфляція, зміна валютного курсу, зміна податкових і правових умов роботи, та й конкуренти не дрімають. Над менеджером постійно висить питання «що, якщо?». Комп'ютери можуть швидко й добре прораховувати варіанти й давати, таким чином, відповіді на всілякі питання подібного типу. У цьому, мабуть, і полягає одна з головних переваг комп'ютера над людиною.

Але це не означає, що тепер замість менеджерів всі рішення будуть приймати комп'ютери. За законом Грида «комп'ютерна програма виконує те, що ви наказали їй робити, а не те, що ви хочете, щоб вона робила». П'ятий закон ненадійності говорить: «Людина може помилитися, але остаточно все заплутати може тільки комп'ютер»[15;75]. Тому комп'ютери виступають у ролі консультантів

10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100