Рефераты Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

Вернуться в Социология

Демократизація в Україні, соціологічний діагноз
Демократизація в Україні, соціологічний діагноз


Цього року Україна відзначала перший десятирічний ювілей свого існування як незалежної суверенної держави. Ця дата спонукала до підведення перших підсумків, аналізу досягнень і втрат на пройденому шляху. Історичний виклик Україні полягає в тому, що їй довелося у кілька років вирішувати триєдине завдання – розбудову державності, впровадження ринкової економіки, демократизацію суспільства, причому робити це одночасно. В історії розвинутих західних країн ці процеси були розведені у часі, не кажучи вже про те, що ринкова економіка не «розбудовувалася» і не «впроваджувалася» державно-цілеспрямовано, будучи природним станом нормального економічного розвитку.

Отже, наскільки успішним було виконання поставлених перед країною історичних завдань? Щоб відповіді не були голослівними, потрібно задіяти певні критерії, які б дозволили об’єктивно і неупереджено виносити вердикт. І такі критерії справді існують.

Щодо становлення державності, це наявність тих атрибутів, що їх повинна мати сучасна держава – розгалужені органи державного управління, власна правова система, кордони, власна армія та силові структури, власна валюта, визнання у міжнародному масштабі, членство у міжнародних організаціях. З усіх цих позицій немає жодних сумнівів, що процес розбудови державності в Україні вже повністю відбувся.

Становлення ринкових відносин передбачає перехід від загальнодержавної до переважно приватної власності, відмову від плану як головного стимулу виробництва, як це було за соціалізму, і орієнтацію на виробництво товарів для продажу на ринку. Хоч цей процес в Україні ще далеко не закінчений, він явно прогресує, про що свідчить зростання відсотку валового продукт, що дають приватні підприємства (зараз близько 70%), зростання з року у рік відсотку працюючих на приватних підприємствах і самозайнятих, та й наповненість споживчого ринку, розвиток якого стримується лише обмеженою купівельною спроможністю масового споживача. Зазначимо, що показники, що стосуються зростання чи зменшення національного продукту та рівня добробуту населення свідчать про рівень економічного розвитку та соціальну спрямованість економіки, а не про рівень розвитку ринкових відносин, оскільки сам по собі ринок (нормальний тип економічних відносин, що панує майже у всьому світі, за деякими виключеннями типу Північної Кореї чи Куби) ще не гарантує ані високого економічного рівня, ані масового добробуту та справедливого розподілу національного продукту.

Щодо демократизації, у перші роки розбудови держави, здавалося, що саме тут наявні найбільші здобутки. Справді, за кілька років країна пройшла (а точніше сказати – «пробігла») відрізок шляху, на який розвинутим демократіям знадобилися століття. Позначимо головні віхи цього переходу:

від безальтернативних примусових виборів, з участю 99.9% – до реальних виборчих змагань;

від монополії на владу однієї партії, коли найменша опозиція розглядалася як кримінальна антиурядова діяльність – до розгалуженої системи багатопартійності, включаючи найкритично налаштовані по відношенню до влади партії;

від панування «єдино вірної» марксистсько-ленінської ідеології, яку мали поділяти усі громадяни країни і яка офіційно впроваджувалася через систему освіти, виховання, культуру і засоби масової інформації (усяке ж «інакомислення» переслідувалося як антидержавна діяльність) – до визнання права кожного на свободу думки, слова, інформації та віросповіданя;

від повністю одержавлених і державою цензурованих засобів масової інформаційних – до переважаючого розповсюдження недержавних видань, телеканалів та радіостанцій;

від повної ізоляції громадян від світових інформативних та культурних процесів – до вільних контактів із світом, в тому числі через Інтернет.

Підсумком етапу стрімкого розвитку цих демократичних процесів в Україні стало ухвалення у 1996 році Конституції незалежної України, яка за своїм змістом і духом не поступається конституціям країн із сталими демократичними традиціями

10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100