Рефераты Невласні інтеграли

Вернуться в Математика

Невласні інтеграли
Невласні інтеграли


План

Наближене обчислення означених інтегралів

Формула прямокутників

Формула трапецій

Формула парабол (Сімпсона)

1. Наближені методи обчислення інтегралів

В усіх випадках, коли розглянуті раніше методи знаходження первісних, не приводять до мети внаслідок того, що інтеграл не виражається через елементарні функції, і особливо тоді, коли підінтегральна функція задана таблицею (або графіком), доводиться повертатися до означення інтеграла як границі інтегральної суми. На основі цього існує ряд методів наближеного обчислення визначених інтегралів. Тут будуть розглянуті деякі з методів – метод прямокутників, трапецій і Сімпсона як найпоширеніші і широко застосовуваний для програмування обчислень на ПК.

1.1. Формули прямокутників

Нехай на відрізку задана неперервна функція . Потрібно обчислити інтеграл

Розіб’ємо відрізок на рівних частин точками довжина кожної з яких дорівнює Через позначимо значення функції в точках і складемо суми

або

Кожна з цих сум є інтегральною сумою для на відрізку і тому наближено виражають визначений інтеграл:

(9.8)

(9.8/)

Ці формули називаються формулами прямокутників. З рис.9.3 видно, що якщо додатна і зростаюча функція, то формула (9.8) виражає площу ступінчатої фігури, що складена із “ внутрішніх” прямокутників, а формула (9.8/) – площу фігури, що складена із “зовнішніх” прямокутників. Похибка при цьому буде тим меншою, чим більше число (тобто чим менший крок поділу ).

1.2. Формула трапецій

Очевидно, що можна отримати більш точне значення інтеграла, якщо дану криву замінити не ступінчатою лінією, як це мало місце у формулі прямокутників, а вписаною ломаною (рис.9.4). Тоді площа криволінійної трапеції, обмеженої лініями і заміниться площами трапецій, обмежених зверху хордами Оскільки площа

Рис.9.3 Рис.9.4

першої трапеції дорівнює другої - і т.д.,

то

або

(9.9)

Формула (9.9) називається формулою трапецій. Число вибирається довільним, але чим більшим це число буде, а значить, крок меншим, тим з більшою точністю сума в правій частині наближеної рівності (9.9) буде давати значення інтеграла

Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100