Рефераты Інформаційні технології

Вернуться в Кибернетика

Інформаційні технології
Інформаційні технології1
Зміст


Вступ 3


1. Поняття інформаційної технології _____________________4


1.1 Що таке інформаційна технологія. 4


1.2 Етапи розвитку інформаційних технологій. 4


1.3 Складові частини інформаційної технології 8


1.4 Інструментарій інформаційної технології 9


2. Види сучасних інформаційних технологій___________________________10


2.1 Інформаційна технологія опрацювання даних 10


2.2 Інформаційна технологія керування 12


2.3 Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 14


2.4 Інформаційна технологія експертних систем 15


3. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій __18


3.1 Старіння інформаційної технології 18


3.2 Методологія використання інформаційної технології 19


3.3 Небезпека та труднощі використання інформаційних технологій 21


Висновки 23


Список використаної літератури 24Вступ


Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа
у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих
організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі,
збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало
інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що
жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні
технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання
різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології
зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної
людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади
використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту.
Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними
технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням
відповідних інформаційних компю’ютерних технологій, які зможуть зробити процес
здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу
студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись
досвідом із студентами інших міст, країн тощо.


Насправді, перспективи розвитку інформаційних компю’ютерних технологій безмежні.
Саме тому мною була обрана така цікава та невичерпна тема курсової роботи, в
якій було зроблено спробу дати відповіді на запитання що являє собою інформаційна
технологія, яки існують види інформаційних технологій. Також розглядаються етапи
розвитку інформаційних технологій, перспективи їх використання. Не обминув я
своєю увагою і ті проблеми та небезпеку, які пов’язані з використанням інформаційних
технологій.


1. Поняття інформаційної технології


1.1 Що таке інформаційна технологія


Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах
праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва,
засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним
вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або
невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються
на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.


Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це
комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають
методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням
інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми
і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим
соціальні, економічні і культурні проблеми

10 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100