Рефераты Регулювання міжнародної економічної діяльності

Вернуться в Экономика

Регулювання міжнародної економічної діяльності
Регулювання міжнародної економічної діяльності

1.Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки.


Для України (як і для інших країн з економікою транзитивного типу) необхідним
є створення ефективної системи відкритої економіки в умовах радикальної структурної
реформи. Інколи, як в українському випадку, ці завдання відбуваються у новій
національно-державній визначеності. І все це – на тлі жорстокої конкуренції
на світових ринках за гострого дефіциту власних та мобілізованих закордонно-фінансових
ресурсів.


Механізм саморегулювання сучасної відкритої економіки органічно охоплює систему
взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. Очевидно, що з практичного погляду
ця система є нічим іншим, як міжнародною економічною діяльністю держави та суб’єктів,
які належать до юрисдикції. Отже, на етапі формування ефективної ринкової моделі
господарювання Україні необхідно віднайти такі організаційні, макроекономічні
та нормативно-правові структури відкритої економіки, які були б адекватними
наявному виробничому потенціалові, умовам світового ринку, сучасним інтеграційним
закономірностям.


У концептуальному плані інтерес викликає взаємний зв’язок між державою та
її міжнародноекономічним сектором. Можна сказати про два функціонально протилежні
вектори впливу, які водночас частково обумовлюють один одного:


а) вплив з боку держави на стан свого міжнародноекономічного сектору;


б) вплив сфери міжнародного співробітництва на загальний стан економіки та
на якість її розвитку.


А. Вплив з боку держави на умови та результативність міжнародного співробітництва
можна класифікувати за двома критеріями.


Критерій системної масштабності, відповідно до якого засоби впливу можна
класифікувати у вузькому та широкому розумінні.


- Вплив у вузькому розумінні означає регулювання характеру міжнародної торгівлі,
руху капіталів, переміщення людей, технологій, валютно-фінансових відносин та
ін. По суті, йдеться про вироблення та реалізацію міжнародноекономічної політики
(або про спеціалізовані, секторальні засоби впливу).


- Вплив на характер міжнародного економічного співробітництва через регулювання
стану економіки в цілому, як правило, є не самоціллю, а результатом вибору та
застосування комплексу інструментів загальної соціально-економічної політики
в державі (або засобів загальноекономічного призначення). На практиці це означає,
насамперед, зростання економічного потенціалу. Технічна модернізація є запорукою
успішного проведення зовнішньоекономічної політики (світовий лідер за обсягами
експорту наприкінці 20 ст. – Німеччина власне і посідала чільні позиції на світових
ринках завдяки ефективності національного виробництва; великі обсяги продажу
німецьких товарів зумовлювали й великі закупівлі товарів та послуг за кордоном).


Критерій характеру впливу (прямої та непрямої дії).


- Інструменти прямого впливу – це такі засоби економічної політики уряду,
за допомогою яких він визначає конкретні особливості економічних дій та процесів.
Наприклад, виділення бюджетних коштів на будівництво економічної інфраструктури,
зокрема внутрішніх шляхів сполучень, створення митних переходів ведуть до недвозначних
та обов’язкових за характером економічних наслідків. До інструментів прямої
дії можна віднести й нетарифні обмеження експортно-імпортної діяльності.


- Інструменти непрямої дії – це вплив на вартісні пропорції та на абсолютні
показники цін у міжнародній торгівлі: маніпуляції валютним курсом, митними вставками,
податками тощо.


Б. Вплив, який здійснює сфера міжнародного співробітництва на національну
економіку, у свою чергу може відбуватися за кількома напрямками.


- Забезпечення національної економіки товарами та послугами, які нетипові
чи дефіцитні для певної країни.


- Підвищення ефективності національної економіки завдяки розвитку механізмів
спеціалізації, обміну факторами виробництва та оптимізації їх розміщення у світовому
масштабі, поєднання економічних потенціалів різних країн та різнонаціональних
кооперантів

10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100