Рефераты Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Вернуться в Бухгалтерский учет и аудит

Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу
Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу“Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного
капіталу”КИЇВ-2002КИЇВ-2002План

Вступ.
1. Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом
статутного капіталу.
2. Практичне завдання №7.
Висновкок
Література

По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи,
але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн
світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові
проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну
стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу.
Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе
специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними об’єктами
бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і
їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні
операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх
банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна
постановка бухгалтерського обліку перерахованих о’єктивів повинна
знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату
Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних
інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в
обліку.
До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності
на території України, а саме:
* юридичні особи, створені відповідно до законодавства;
* фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на
території України і не обмежені в дієздатності;
* закордонні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
* інші іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що визнаються
такими відповідно до законодавства України.

Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми,
створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному
капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними
інвестиціями.
Облік статутного капіталу починається з дати державної реєстрації
підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті
товариства з обмеженою відповідальністю є те, що до моменту державної
реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по
внесках до статутного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю
України. Для цього підприємству необхідно:
> сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних
інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В
бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в
грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення
господарської операції і не підлягає переоцінці в подальшому в зв'язку
зі зміною курсу іноземних валют;
> зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка
одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок
зобов'язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату
здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання
бухгалтерської звітності.

Якщо засновником підприємства е нерезидент України, то підприємство
здійснює розрахунки з ним в іноземній валюті країни цього нерезидента. У
зв'язку з цим в іноземній валюті здійснюються всі внески до статутного
капіталу (шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів,
нематеріальних активів, запасів, а також шляхом перерахування валютних
коштів на рахунок підприємства). В іноземній валюті здійснюється також
виплата засновнику-нерезиденту дивідендів
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100