Рефераты Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

Вернуться в Бухгалтерский учет и аудит

Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Й АУДИТУ

Основи наукової організації контрольно-аудиторського процесу
Контрольно-аудиторський процес — це система, яка функціонує з використанням
матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей. Як і кожна система,
контрольно-аудиторський процес має бути раціонально організований, тобто
всі елементи системи упорядковані, приведені у системний взаємозв'язок,
зумовлений цільовою функцією.

Оршпішція як смислове поняття передбачає упорядкованість, взаємодію окремих
елементів, що перебувають у функціональній залежності. Організаційні
принципи контрольно-аудиторського процесу тривалий час грунтувалися на
практичному досвіді ревізорів-контролерів, аудиторів та інших працівників,
зайнятих виконанням контрольних функцій в управлінні народним
господарством.

Наукова ор/.аііізація контрольно-аудиторського процесу виникла у зв'язку з
потребою координації і взаємозв'язку контрольних, ревізійних і аудиторських
процедур при комплексній оцінці фінансово-господарської діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і
господарювання. Слід зазначити, що прийоми організації, які грунтуються на
практичному досвіді керівника, не забезпечують оптимальності організації в
умовах ринкових відносин та різних форм власності.

У спеціальній літературі і в практиці нерідко наукова організація фінансово-
господарського контролю обмежується розробкою і впровадженням окремих
елементів наукової організації праці (НОП) ревізорів, аудиторів
(використання простих обчислювальних машин, надання окремого приміщення та
ін.). Такий підхід не сприяє впровадженню технічного прогресу в організацію
і методологію фінансово-господарського контролю. Якщо раніше контрольно-
ревізійний процес був спрямований на перевірку ревізором додержання
керівниками підприємств адміністративно-розпорядчих документів, що
регулюють економічні відносини з державою, то цілком природно, що об'єктом
організації в основному були трудові процеси контролера.

В умовах вільного економічного підприємництва, розвитку ринкових відносин
змінюються функції фінансово-господарського контролю щодо додержання прав
держави, власників капіталу, орендарів, акціонерів тощо. До контрольно-
аудиторського процесу залучають різних за фахом спеціалістів (економістів,
ревізорів, аудиторів, юристів, технологів, конструкторів, товарознавців),
застосовуються швидкодіючі ЕОМ і пристрої організаційної техніки, а дані
контролю використовуються для прогнозування фінансово-господарської
діяльності, при наданні кредитів та залученні акціонерів, визначенні
престижності і конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і
міжнародному ринках, запобіганні банкрутству, сплаті податків, розподілу
прибутку, нарахуванні дивідендів та ін.

Для того щоб організувати працю ревізора, аудитора ; найбільшою
ефективністю, необхідно поєднувати її з організацією всього контрольно-
аудиторського процесу, передовою методологією фінансово-господарського
контролю, що грунтується на застосуванні новітніх технічних засобів у
збиранні і перетворенні на ЕОМ обліково-економічної інформації для контролю
підприємницької діяльності. Проте цс не знижує значення НОП у контрольно-
аудиторському процесі, а, навпаки, підвищує його роль в організаційно-
технологічній підготовці контрольно-аудиторського процесу і управлінні ним.

Дослідження економічної інформації і перетворення на ЕОМ відповідно до
цілей фінансово-господарського контролю повинно раціонально поєднувати
процеси праці, матеріальні елементи виробництва, тобто засоби праці
(машини, устаткування, інвентар, за допомогою яких працівник обробляс
інформацію), предмети праці (первинна фіксована інформація, перетворена в
інформаційні сукупності, необхідні для контролю) та інтелектуальні елементи
— алгоритми, програми роботи ЕОМ, методики. Для цього система контрольно-
аудиторського процесу має бути впорядкована: всі елементи приведені у
системний взаємозв'язок, підпорядкований меті і завданням фінансово-
господарського контролю
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100