Рефераты Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

Вернуться в Бухгалтерский учет и аудит

Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
Міністерство транспорту України

Київський університет економіки і технологій транспорту

Кафедра: “ Обліку аудиту і фінансів”

Контрольна робота

з предмету: “Облік і аудит”

Перевірив: ст. викладач

Г. І. Поберезська

Розробив: ст. заоч. ф. н.

гр.3-МО-2

Д. О. Мартиненко

Шифр:99-МО-203

2002
План

1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів 3

2. Складання аудиторського висновку 14

Основні елементи аудиторського висновку 14

Види аудиторських висновків 15

Обмеження 17

Модифікація 18

Доповнення 18

Форма складання аудиторського висновку 19

Варіанти складання аудиторського висновку 19

Використана література 22

1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» для підтвердження правильності та достовірності даних
бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами,
їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство)
незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових.[1]
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник
підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у
стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення
інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є
обов'язковим.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації
майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в
акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених
законодавством;
б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна,
цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше
1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих
об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а
бібліотечних фондів - один раз у п'ять років;
в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому -
передачі справ);
г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей
(на день встановлення таких фактів);
д) за приписом судово-слідчих органів;
е) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після
закінчення явищ);
є) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату
передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств
та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління
якого входять ці підприємства;
ж) у разі ліквідації підприємства.
При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення
інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу (бригадира),
вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів, а також за
вимогою хоча б одного члена колективу (бригади).
У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим,
інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не
належать підприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках.
У разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо
недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо
недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на
які заявлені вказані претензії
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100