Рефераты Хозяйственное право

Вернуться в Хозяйственное право

Хозяйственное право
Реферат
На тему: “Види суб’єктів господарського права”Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Кожен з видів суб'єктів господарського права має свої певні завдання.
Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність, банк — кредитну,
розрахункову та іншу діяльність, орган державної виконавчої влади —
управлінську діяльність в економіці і т.ін. Правовою формою, в якій
врегульовані завдання суб'єктів господарського права, є їх статутні
господарсько-правові акти – установчі документи установчий договір і
статут), статут державного та іншого підприємства, положення (про
міністерство, про державний комітет). Виходячи із завдань, статутні акти
врегульовують такі поняття, як цілі і предмет діяльності суб'єкта
господарського права (функції щодо органів управління).
Підприємства згідно з законом мають право здійснювати будь-які види
законної господарської діяльності: виробничої, науково-дослідної,
комерційної та ін. Всі підприємства є комерційними організаціями. Їх
статутними цілями завжди виступає здійснення певної господарської
діяльності з метою одержання прибутку. Прибуток є основним узагальнюючим
показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства
(ст.ст.1,18 Закону «Про підприємства в Україні», ст.1 Закону «Про
підприємництво»). Це є майно, яке у визначеному статутом порядку присвоює
власник (власники) підприємства.
Право визначати цілі і предмет діяльності підприємства належить його
засновникам, які виходять при цьому з своїх підприємницьких можливостей.
Закон дозволяє вносити в статут будь-яку кількість видів діяльності, не
забороненої законом.
Юридичним засобом досягнення завдань і цілей суб'єкта господарського права
виступають його права, захист яких гарантує держава. Права суб'єктів
визначаються господарським законодавством залежно від їх видів: права
підприємств, об'єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів,
органів державної виконавчої влади.
Права суб'єктів можна класифікувати відповідно до їх змісту.
Засновницькі права грунтуються на загальній нормі права власності, згідно
з якою власник «може використовувати майно для здійснення господарської та
іншої, не забороненої законом діяльності» (ст.4 Закону «Про власність»). Ця
норма деталізована статтями 5 та 6 Закону «Про підприємництво» та ст.5
Закону «Про підприємства в Україні». Засновницькі права включають право на
вільний вибір засновниками підприємства видів діяльності, право на вибір
організаційно-правової форми підприємства, право на прийняття рішення про
створення підприємства, право змінювати у встановленому порядкуяк
діяльність, так і форму підприємства. За загальним правилом ці та ішні
засновницькі права належать власнику (власникам).
Права в галузі управління. Підприємства й інші суб'єкти господарського
права самостійно управляють своєю діяльністю та справами. Порядок
здійснення управління регулюється статутними актами згідно з принципами,
визначеними законодавством. Основним з них є принцип поєднання прав
власника на господарське використання свого майна з самоуправлінням
трудового колективу. Власник здійснює свої управлінські права як
безпосередньо (кооператив, колективне підприємство), так і через
уповноважені ним органи (державні підприємства, господарські товариства).
Власник і уповноважений ним орган в порядку, передбаченому статутними
актами, можуть делегувати свої управлінські права органу управління.
До управлінських належать, зокрема, права:
— самостійно визначати структуру підприємства, тобто кількість і склад
його структурних підрозділів, включаючи так звані відособлені підрозділи:
філії, представництва, відділення тощо;
— приймати і змінювати статут, інші установчі документи;
— затверджувати положення про структурні підрозділи;
— формувати органи управління і контролювати 'їх діяльність, призначати
посадових осіб, визначати їх обов'язки тощо
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100