Рефераты Розгляд спорів з виконанням господарських договорів

Вернуться в Хозяйственное право

Розгляд спорів з виконанням господарських договорів
Shura19@yandex.ru


Розгляд спорів з виконанням господарських договорівВступ

Проголосивши себе суверенною і незалежною державою, Україна взяла
курс на кардинальне реформування суспільного устрою, побудову
громадянського суспільства і ринкової економіки, в якій функціонують різні
форми власності та підприємництва.
Наділення підприємств і громадян свободою господарської діяльності та
підприємництва дало поштовх до розгортання сфери майнових відносин та
урізноманітнення господарських зв'язків суб'єктів підприємницької
діяльності як у внутрішньому обороті країни, так і при здійсненні ними
зовнішньоекономічної діяльності.
Найбільш доцільною і адекватною вільним ринковим відносинам правовою
формою опосередкування таких відносин є господарський договір, адже
результати підприємницької діяльності реалізуються на ринку товарів і
послуг на договірних засадах.
Важливість теоретичної розробки питань, пов'язаних з договірним
регулюванням підприємницьких відносин, зумовлена не лише відсутністю
монографічних досліджень з цих питань у правовій науці, а й потребами
юридичної практики і завданнями щодо нової кодифікації цивільного
законодавства України.
Новий Цивільний кодекс України має закласти стабільну основу
правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин у всіх
сферах громадянського суспільства і передусім у підприємницької діяльності.


Загальна характеристика господарських договорів

Право України регулює майнові господарські та інші відносини
господарських суб'єктів з їх контрагентами завдяки застосуванню двох
основних нормативно-правових категорій: договір та господарський договір.
Це майнові договори.
Перша категорія - майновий договір - є загальною. Законодавче майнові
договори усіх видів врегульовано Цивільним кодексом (статті 151-160).
У господарському праві категорія договір використовується у
загальному і спеціальному значеннях. Договір, який регулює ст. 153
Цивільного кодексу, у господарському праві означає будь-яку майнову угоду
між двома або більше суб'єктами господарського права. Але з точки зору
статутної діяльності господарського суб'єкта майнові договори різні.
Наприклад, договір поставки підприємством продукції чи договір підряду на
капітальне будівництво, з одного боку; договір купівлі-продажу
підприємством меблів для офісу, канцелярських товарів тощо - з іншого. Ці
договори різні, оскільки одні регулюють основну статутну діяльність
господарюючих суб'єктів, інші - обслуговуючу. Тому законодавець визначає і
регулює договори про основну господарську діяльність суб'єктів окремою
юридичною категорією - категорією господарського договору.
Термін "господарський договір" у право України введено Арбітражним
процесуальним кодексом України, який регулює порядок розгляду і вирішення
господарських спорів, тобто спорів між підприємствами, установами та
організаціями, які виникають при укладенні та виконанні господарських
договорів (ст. 1 АПК).
Отже, категорії договір і господарський договір співвідносяться як
загальне і особливе. Як особлива категорія господарського законодавства і
права України господарський договір має певну правову основу.
Господарські договори в Україні (за відсутності Господарського
кодексу) регулюються:
а) загальними статтями Цивільного кодексу про зобов'язання, договір,
зобов'язання, що випливають з договорів;
б) спеціальними статтями Цивільного кодексу про майнові відносини між
суб'єктами (підприємствами, установами, організаціями). Це, зокрема,
відносини: стосовно поставок продукції (товарів); закупівлі
сільськогосподарської продукції у товаровиробників; капітального
будівництва; перевезення вантажів та ін
10 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100