Рефераты Правовий статус підприємств

Вернуться в Хозяйственное право

Правовий статус підприємств
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО »
Тема № 3. Правовий статус підприємств
та їх організаційно правові форми.Слухач: Сидоркевич
Дмитро Іванович


Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник: Смаглій
Віталій АндрійовичРезультат, дата:

Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси
2001 р.З М І С ТТема № 3. Правовий статус підприємств та їх організаційно правові
форми.


1. Поняття підприємства і його організаційно-правові форми. – 32. Умови створення підприємств.
– 53. Види підприємств та їх характеристика.
– 74. Господарська, економічна і спеціальна діяльність підприємств.– 9


5. Ліквідація і реорганізація підприємства.
– 11


Література
– 141. Поняття підприємства і його організаційно-правові форми.Основними законодавчими актами , які регулюють підприємництво в
Україні є ЗУ «Про підприємництво» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991,
N 14, ст.168, вводиться в дію Постановою ВР N 785-XII від 26.02.91, ВВР,
1991, N 14, ст.169 ), та ЗУ «Про підприємства в Україні» ( Відомості
Верховної Ради (ВВР) 1991, N 24, ст.272, вводиться в дію Постановою ВР від
27.03.91, ВВР 1991, N 24, ст.273 ), а також спеціальним законодавством, до
якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове,
інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості, сторони
та види діяльності підприємств
Закони визначають загальні правові, економічні та соціальні засади
здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та
юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи
підприємництва та його державної підтримки. Види і організаційні форми
підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і
ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької
діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Створюють рівні правові
умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на
майно та організаційної форми підприємства. Спрямовані на забезпечення
самостійності підприємств, визначають їх права і відповідальність у
здійсненні господарської діяльності, регулює відносини підприємств з іншими
підприємствами і організаціями, Радами народних депутатів, органами
державного управління.

Підприємство - основна організаційна ланка народного
господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий
статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу,
науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного
прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та
інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, а також знак для товарів і послуг.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності,
якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям,
передбаченим статутом підприємства.
Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний
ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню
послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та
юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької
діяльності у порядку, встановленому законодавством
10 11 12 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100