Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
. матеріалами, отриманими безпосередньо від клієнта;
. матеріалами, що є в архіві банку й у базах даних;
. інформацією, отриманою з інших джерел. [Л - 5]
Диференціація кредитування обумовлена необхідністю повернення
виданих кредитів і селекцією найбільш надійних позичальників. Як правило,
банки не надають кредити ненадійним позичальникам, тому що це зв'язано з
підвищеним ризиком. Найбільш високий ступінь ризику характерний для
прострочених кредитів, що можуть викликати збитки. Тому банки не надають
нові кредити при наявності хронічної простроченої заборгованості в
клієнтів.
Фактори, що можуть бути використані при оцінці фінансового
становища, розділяються на дві основні категорії і представлені в
розрахунок вищезгаданих фінансових показників і аналіз кредитоспроможності
клієнта виробляється на основі внутрібанківських методичних рекомендацій з
порядку визначення кредитоспроможності позичальників. На підставі
зробленого аналізу робиться висновок про реальне фінансове становище
позичальника з погляду його здатності повернути кредит у планований
термін.
Виробляється оцінка проекту, що кредитується:
1) мета кредиту (підтвердження кредиту, що проситься, відповідними
документами (контракти, договори постачання, і т.п.);
2) сума кредиту (обґрунтованість наданої кредитної заявки у
відношенні суми кредиту, що проситься, оцінка ступеня участі власних
засобів клієнта у фінансуванні даної угоди, зіставлення суми кредиту з
оборотами по рахунках потенційного позичальника);
3) визначення реального джерела погашення кредиту (наявність
договорів на реалізацію продукції, що випускається, (товарів, робіт,
послуг) на весь період кредитування, інших надходжень засобів на рахунки
позичальника в період кредитування);
4) аналіз наданого позичальником бізнес-плану (відповідність термінів
погашення кредиту і відсотків по ньому, запропонованих клієнтом, його
реальним можливостям, вірогідність зазначених даних, їхнє зіставлення з
даними за попередні періоди);
5) оцінка пропонованого забезпечення. [Л - 1]
З моменту ухвалення позитивного рішення Кредитного комітету банку про
надання кредиту починається четвертий етап – етап підготовки і укладання
кредитного і всіх зв'язаних з ним договорів.
Кредитний договір повинен містити основні умови видачі кредиту:
ціль, терміни, розмір, процентну ставку, порядок погашення кредиту і
відсотків по ньому, види забезпечення, обсяг інформації, наданої
позичальником у ході виконання кредитного договору, права, обов'язки і
відповідальність сторін.
До умов кредитного договору можна віднести: об'єкти кредитування;
розмір кредиту; умови видачі та погашення позички; процентні ставки за
користування кредитом та порядок сплати процентів; умови здійснення
банківського контролю за використанням коштів; способи забезпечення
виконання зобов'язань за договором клієнтом; майнова відповідальність за
порушення умов договору тощо.
Після вивчення кредитним працівником наданих документів і позитивного
рішення про видачу кредиту, що приймається керівником банку, між банком і
позичальником полягає кредитний договір у 3-х екземплярах, у якому
вказуються: ціль і сума кредиту, умови його видачі і погашення,
зобов'язання позичальника по забезпеченню зворотності кредиту, розмір
процентної ставки за кредит, підставу й умови його зміни, порядок сплати
основного боргу і відсотків по кредиту, санкції за невиконання чи часткове
виконання зобов'язань сторін за договором, можливість перевірки цільового
використання кредиту, перелік звітних документів і терміни їхнього
представлення, а також інші конкретні умови.
Договір по забезпеченню кредиту повинен містити вказівку на форму і
вид забезпечення, його склад, вартість, місце перебування, обов'язки і
відповідальність сторін, а також умови, визнані істотними відповідно до
чинного законодавства (розглянуті в другому розділі даної роботи)
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100