Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
. встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі,
плату за послуги, що надаються біржею;
. встановлювати інші грошові збори;
. встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за
реєстрацію угод біржі та біржових правил;
. засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у
торговельних угодах;
. укладати між біржові угоди з іншими біржами, мати своїх
представників на них;
. вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються
біржової діяльності ;
. видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні та
рекламні видання;
. здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.
Товарна біржа, зокрема, забезпечує створення необхідних умов для
біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін на
підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що обертаються на
біржі. Біржа зобов'язана надавати організаційні та інші послуги членам і
відвідувачам біржі, здійснювати збір, обробку і поширення інформації,
пов'язаної з кон’юнктурою ринку. [стаття 4 ЗУ ”Про товарну біржу”]


Тема 6. Питання 4.Порядок кредитування господарюючих суб’єктів
банками.

У юридичній літературі під кредитними правовідносинами розуміють всі
кредитні відносини, що виникають при наданні (передачі, використанні і
поверненні) грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками,
на умовах повернення.
Стаття 1 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначає
банківський кредит як будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей,
будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-
яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Положенням про кредитування, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246і, кредит
визначається як позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у
тимчасове користування на умовах забезпеченості повернення, строковості,
платності та цільового характеру використання. Кредитна операція - це
договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими
рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та
позичальника.
Форму кредитного договору затверджено постановою Правління НБУ від 28
вересня 1995 р. як додаток до Положення про кредитування.
На практиці порядок розгляду й ухвалення рішення про видачу
кредитів, контролю за виконанням умов кредитного договору і договорів на
забезпечення, зміну початкових умов і порядок погашення кредиту є
процесом, що складається з наступних етапів:
Перший етап: попередній відбір та аналіз клієнтів на отримання
кредиту.
Другий етап: вивчення кредитоспроможності клієнта.
Третій етап: розробка умов кредитування, підготовка та укладення
кредитного договору.
Четвертий етап: банківський контроль за виконанням умов кредитного
договору.
П’ятий етап: погашення кредиту.
У сучасних умовах суб'єктам, що хазяюють, дозволяється звертатися за
одержанням кредитів в інші заснування банків, тобто не за місцем
перебування їх основного розрахункового рахунка.
У цьому випадку підприємство повинне представити в інше заснування
банку обране їм для одержання позички в письмовому виді кредитну заявку
наступного змісту (з цього починається перший етап):
. повне і скорочене найменування підприємства-позичальника з вказівкою
форми власності, способу формування капіталу, складу структурних
підрозділів і філій;
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100