Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
.
Залежно від ступеня відкритості (можливості участі в торгах) товарні
біржі поділяються на відкриті (публічні), на яких, крім членів біржі, в
біржових операціях можуть брати участь і відвідувачі торгів (постійні і
разові), та закриті, на яких право участі в біржових торгах і укладання
біржових угод мають лише члени даної товарної біржі.
Функції, права та обов'язки біржі.
Функції біржі випливають насамперед, з поняття цієї спеціальної
господарської організації, а саме:
. товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу або
механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за
реальною ціною;
. товарна біржа є свого роду господарюючим суб’єктом, який
організовує ринок. Тому її ще називають організованим ринком.
Вона створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх
проведенні. На біржі здійснюються купівля-продаж і обмін товарної
маси, що характеризується взаємозамінюваністю і не потребує
додаткового узгодження технічних характеристик. Продукція, що
надходить на біржу, має відповідати стандартам;
. товарна біржа — це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на
певний біржовий товар;
. товарна біржа є регулятором цін. Завдяки коливанню біржового
попиту і біржової пропозиції тут не може бути державного
регулювання цін;
. товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція
стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції
або гри на підвищення і зниження цін;
. біржа є місцем так званого "біржового котирування" цін. Біржове
котирування — це реєстрація біржовими органами курсів цін, що
виникають стихійно, на окремі біржові товари (ціні папери) з
урахуванням укладених біржових угод;
. біржа здійснює збирання і обробку ринкової інформації, тобто є
інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару,
динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках тощо.
Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів;
. товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює сорти
товарів, реєструє марки фірм, допущених до біржової торгівлі;
. товарні біржі виконують арбітражні функції тобто розглядає спори
між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами.
Рішення арбітражної комісії біржі є обов'язковими і мають силу
виконавчого документа.
Відповідно до викладених функцій товарні біржі діють за певними
принципами, користуються правами та несуть встановлені законом обов'язки.
Принципами діяльності бірж є: рівноправність учасників біржових
торгів; застосування вільних (ринкових) цін; публічне проведення біржових
торгів. [стаття 2 ЗУ “Про товарну біржу”]
Товарна біржа має право [стаття 3 ЗУ “Про товарну біржу”]:
. встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила
біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для
всіх учасників торгів;
. створювати підрозділи 6іржі та затверджувати положення про них;
. розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і
типові контракти;
. зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод
протягом дня відхиляються більше, ніж на визначений біржовим
комітетом (радою біржі) розмір;
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100