Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
.
У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються
створення і діяльності фондової біржі.
Правила фондової біржі є локальним нормативним актом, що регламентує
її діяльність, пов'язану з торгівлею цінними паперами. У зв'язку з цим
правила повинні передбачати:
1) види угод, що укладаються на фондовій біржі;
2) порядок торгівлі на фондовій біржі;
3) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;
4) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на
фондовій біржі;
5) порядок формування цін біржового курсу та їх публікації;
6) обов'язки членів біржі щодо ведення обліку та інформації,
внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх
діяльності;
7) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;
8) види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;
9) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;
10) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.
Законодавство передбачає особливі умови припинення діяльності
фондової біржі, її діяльність припиняється у тому разі, коли число членів
біржі стає меншим за 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її
діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом шести
місяців.
Оскільки фондова біржа є акціонерним товариством, її діяльність
припиняється відповідно до законодавства України про господарські
товариства.
Отже, біржа є господарською організацією, яка виконує певні, а саме
ринкові регулятивні (організаційні та економічні), функції в економіці
завдяки виявленню курсу товарних цін, попиту і пропозиції. Основна її мета
- сприяти зведенню в одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні
товари, обслуговування їх обігу. Це характеризує біржу як економічну
категорію.
Залежно від предмета діяльності є фондові і товарні біржі.
Фондова біржа - це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими
документами, що засвідчують право володіння або відносини позики,
визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і
передбачають, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також
можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів,
іншим особам.
О6'єктами операцій фондової біржі є акції; облігації республіки,
місцевих позик і підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні
сертифікати, векселі.
Поняття правове становище і діяльність фондової біржі регулюються
розділом II "Фондова біржа" Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу".
Фондова біржа — це організаційно оформлений, постійно діючий ринок,
на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
3 точки зору правового становища фондова біржа являє собою
підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосереджує в собі попит і
пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.
Товарні біржі класифікуються на види залежно від ряду підстав.
Так, залежно від характеру асортименту товару товарні біржі
поділяються на: вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі є один вид
товарів); спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є однотипні групи
товарів); універсальні (предметом торгівлі є широкий асортимент товарів).
Залежно від характеру біржових угод виділяють: біржі реального
товару, на яких предметом купівлі-продажу є реальний товар (як вироблений,
так і намічений для виготовлення); ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля
не реальними товарами, а контрактами на них; опціонні, предметом торгів на
яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів
на них у наступному періоді; комплексні, на яких укладаються угоди щодо
реального товару, ф'ючерсні та опціонні угоди
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100