Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
.
Норма господарського права - це елемент системи комплексної галузі
господарського права. Нормативний акт діє як елемент зовнішньої форми
господарського права, елемент комплексної галузі господарського
законодавства.[Л - 2]
З цього визначення випливають дві основні ознаки нормативного акта
господарського законодавства. Перша стосується змісту, за яким нормативний
акт є офіційним джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері
господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт -
це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм
господарського права.
Щоб забезпечити доступ до законодавчих та інших нормативних актів
усім громадянам, держава забезпечує видання цих актів масовими накладами у
найкоротші строки після набрання ними чинності. Ця норма Закону, на жаль,
виконується не належним чином, особливо щодо підзаконних актів
господарського законодавства.
Поняття нормативного акта господарського законодавства багатозначне.
Воно визначає різноманітні щодо юридичної сили, форми і сфер дій нормативні
акти. Тому їх класифікують на види шляхом визначення актів господарського
законодавства за двома основними критеріями: юридичною силою актів та
змістом норм господарського права, які вони встановлюють.

Тема 5. Питання 1. Характеристики правового статусу біржі.
Згідно з Законом "Про товарну біржу" товарна біржа є організацією, що
об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну
діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод,
виявлення товарних цін, попиту і пропозицій товарів, вивчення,
упорядкування і полегшення товарообороту і пов'язаних з ним торговельних
операцій [стаття 1 ЗУ “Про товарну біржу].
Правову основу діяльності фондової біржі становить Закон України "Про
цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 p., інші акти
законодавства України, статут та правила фондової біржі.
Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства (закритого
або відкритого) не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами
(банками, акціонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за
рахунок виключно іменних акцій, та іншими товариствами, для яких операції з
цінними паперами є виключним видом їхньої діяльності). Засновники повинні
мати дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними
паперами. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру - торговцю
цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків.
Реєструються фондові біржі відповідно до Положення про реєстрацію
фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх
діяльності, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів і
фондового ринку від 15 січня 1997 р.
Перелік документів, що подаються на реєстрацію до Державної комісії,
вміщено в п. 28 зазначеного Положення. Рішення про видачу Свідоцтва про
реєстрацію фондової біржі (або про відмові у видачі - за наявності підстав)
приймається не пізніше 30 календарних днів з дня одержання передбачених
Положенням документів.
Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації.
Підставою здійснення діяльності фондовою біржею є Свідоцтво про реєстрацію
фондової біржі, яке видається терміном на 2 роки і діє на всій території
України. Продовження терміну дії Свідоцтва здійснюється у порядку,
встановленому для його одержання.
Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом -
зборами акціонерів.
У статуті фондової біржі визначаються:
1) її найменування і місцезнаходження;
2) найменування і місцезнаходження засновників;
3) розмір статутного фонду;
4) умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової
біржі;
5) права та обов'язки членів фондової біржі;
6) організаційна структура;
7) компетенція і порядок створення керівних органів;
8) порядок і умови відвідування фондової біржі;
9) порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою
біржею;
10) порядок припинення діяльності
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100