Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
. Окрім цього, на при кінці роботи я розв’язав почергово
запропоновану ситуацію, яка дуже часто зустрічається в реальному житті.ЛІТЕРАТУРА,
що була використана у роботі

1. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. -
2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
2. Господарське законодавство України: 36 нормативних актів
/Уклад. В.С.Щербина, О.В.Щербина. - К.: Атіка, 2001.
3. Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В.
Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини.
- К.: Юрінком Інтер, 2001.
4. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины.
Формирование и перспективы развития - К.: Наукова думка,
1996.
5. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право. - М., 1997.
6. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: Курс лекций. - М.,
1994. - Т. 1. - Общие положения.
7. Хозяйственное право: Учебник для вузов /Отв. ред. проф. В.
С. Мартемьянов. - М., 1994. - Т. 2.
8. Закони України: “Про товарну біржу”, “Про банки і
банківську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про
страхування”, “Про власність”, “Про зовнішньо економічну
діяльність”, “Про підприємництво” та інші.
9. Цивільний кодекс України.
10. Банковское дело. Учебник под ред. Колесникова В.И.,
Кроливецкой Л.П. - М.: Финасы и статистика. 1999.
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100