Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
. У випадку смерті
позичальника заборгованість за кредитом може бути переоформлена на
платоспроможного члена його родини за згодою останнього.


Ситуація 3.

Виробничий кооператив “будівельник”, ставши співзасновником
товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія”, зобов’язався внести до
статутного фонду товариства 200 тис. грн. До реєстрації товариства
кооператив вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу у
встановлений строк кооперативом не була внесена.
Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду ТОВ?
У який строк кооператив повинен був внести свій вклад повністю?
Які санкції, ким і в якому порядку можуть бути застосовані до
кооперативу за прострочку внесення вкладу?
Висвітліть також порядок формування статутного фонду товариства з
обмеженою відповідальністю.

Відповідь.
1. Згідно із ч.1 статтею 52 Закону “Про господарські товариства” у
товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір
якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним
заробітним платам. До моменту реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю кожен з учасників зобов’язаний внести не менше 30
відсотків вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується
документами виданими банківською установою. Кооператив вніс 30 відсотків
від 200 тис. грн.
2. Учасник (кооператив) зобов’язаний повністю внести свій вклад не
пізніше року після реєстрації товариства (ч.2 ст.52 Закону “Про
господарські товариства). Учаснику ТОВ, який повністю вніс вклад. видається
свідоцтво товариства.
3. За не внесення вкладу у визначений строк кооператив “Будівельник”
якщо інше не передбачено установчими документами, повинен сплатити за час
прострочки 10 відсотків річних з недонесеної суми (ч.2 ст.52 того ж
Закону). Також у п. 6 ст. 11 цього Закону говориться, що учасники
товариства зобов’язані виконувати свої зобов’язання перед товариством, в
тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі,
порядку та засобами, передбаченими установчими документами. Ст.64 Закону
“Про господарські товариства”: учасника ТОВ, який систематично не виконує
або не належним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями
досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі
одностайного прийнятого рішення зборів учасників товариства. При цьому цей
учасник у голосуванні участі не бере.
4. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний
фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100
мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної
заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою
відповідальністю. (Частина перша статті 52 Закону “Про господарські
товариства” із змінами, внесеними згідно із Законами N 3709-12 від
16.12.93, N 622-ХІV ( 622-14 ) від 05.05.99 ).
До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен
з учасників зобов'язаний внести не менше 30 відсотків вказаного в
установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими
банківською установою.
Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після
реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений
строк учасник, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачує
за час прострочки 10 відсотків річних з недовнесеної суми. Учаснику
товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс вклад,
видається свідоцтво товариства.
Отже, у своїй контрольній роботі я детально розкрив суть таких питань
з галузі господарського законодавства, як система господарського права та
господарського законодавства, надав повну характеристику правового статусу
біржі а також проаналізував ситуацію з наданням кредитів банками, а саме,
на яких підставах, кому, яким чином видається кредит, умови кредитування,
погашення та інше
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100