Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
.
Після закінчення оформлення кредитного і всіх зв'язаних з ним
договорів, кредитний інспектор запрошує в банк осіб, уповноважених
підписати ці документи з боку позичальника. Після підписання
позичальником, кредитний договір і всі, зв'язані з ним договори,
підписуються від імені банку.
Видача кредиту здійснюється на підставі розпорядження кредитного
відділу чи одноразово траншами (кредитна лінія) з відображенням
заборгованості на окремому позичковому рахунку.
З моменту видачі кредиту починається етап контролю чи моніторингу.
Поняття кредитного моніторингу містить у собі систему спостереження
за погашенням кредитів, розробку і вживання заходів, що забезпечують
рішення цієї задачі.
Кредитний моніторинг заснований на декількох головних принципах. [Л -
10]
1. Необхідність періодичної перевірки (кожні 30, 60 чи 90 днів) усіх
видів кредитів.
2. Ретельна розробка етапів кредитного контролю для того, щоб
забезпечити перевірку всіх найважливіших умов по кожному кредиту, у тому
числі:
. відповідність фактичних платежів по кредиту розрахунковому;
. якість і стан забезпечення по кредиту;
. повноту відповідної документації, можливість одержати у своє
розпорядження забезпечення і юридичне право починати при необхідності
судові дії у відношенні позичальника;
. оцінку змін фінансового становища і прогнози щодо збільшення чи
скорочення потреб позичальника в сумі кредиту;
. оцінку відповідності виданого кредиту кредитній політиці банку і
стандартам, розробленим контролерами з боку регулювальних органів у
відношенні кредитного портфеля банку.
3. Найбільш часта перевірка проблемних кредитів, збільшення частоти
перевірок за мірою росту проблем, зв'язаних з конкретним кредитом.
4. Більш часті перевірки кредитів в умовах економічного чи спаду
появи значних проблем у тих галузях, у яких банк уклав значну частину своїх
ресурсів (наприклад, помітна зміна податкового чи експортно-імпортного
законодавства; поява нових чи конкурентів зміна технологій, що вимагає
використання нових методів виробництва і реалізації продукції).
Важливим елементом кредитного моніторингу є внутрішній аудит
кредитних операцій. Така перевірка здійснюється (як негласно, так і
відкрито) відділом, підвідомчим внутрішньому аудитору банку. Аудитор
знаходиться в безпосередньому адміністративному підпорядкуванні керівника
банку або особи, що його заміщає.
Аудиторська перевірка має на меті визначити:
. стан залишків засобів на банківських рахунках по прострочених
кредитах;
. реальну ситуацію з забезпеченням зворотності кредитів і скороченням
кредитного ризику;
. становище з організацією кредитного процесу: відповідність практики
видачі і погашення кредитів вимогам Кредитної політики банку;
правильність відображення всіх кредитів в облікових документах,
особливо по пролонгованих і прострочених; стан резервів під можливі
втрати по кредитах.
Звіт повинен містити рекомендації щодо фінансових, кадрово-
організаційних і інших заходів для рішення проблеми погашення кредитів. Він
дається керівнику і Раді Директорів банку.
Перевірка кредитів необхідна для здійснення розумної програми
банківського кредитування, а так само для виявлення помилок і недоліків.
Вона допомагає керівництву банку не тільки швидше виявляти проблемні
кредити, але і постійно контролювати відповідність Кредитної політики банку
діям уповноважених співробітників Кредитного управління (відділу)
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100