Рефераты Контрольна по госпправу

Вернуться в Хозяйственное право

Контрольна по госпправу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇз дисципліни “Господарське законодавство”
студента 4-го курсу 1-ї групи
заочного факультету
спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства”
shura19@yandex.ru
(номер залікової книжки –)Викладач:Рівне – 2002ЗМІСТ

Вступ
............................................................................
................................................................. стор. 3
Теоретична частина
1. Тема 1. Питання 5.Система господарського права і господарського
законодавства.. стор. 3
2. Тема 5. Питання 1. Характеристики правового статусу
біржі................................... стор. 8
3. Тема 6. Питання 4.Порядок кредитування господарюючих суб’єктів
банками....... стор. 11
Практична частина

Ситуація
3...........................................................................
........................................................ стор. 15


Список літератури
............................................................................
...................................... стор. 16ВСТУП
Поняття господарства може співпадати з поняттям виробництво і
економіка, якщо за межі господарського виробництва винести майнові і
немайнові відносини, пов’язані з веденням домашнього господарства
(відносини між членами сім’ї). Господарське право зосереджує увагу на
відносинах, що виникають між юридичними особами, їх органами управління,
державними суб’єктами підприємницької діяльності.
Предметом цих відносин в процесі господарської діяльності є чисельні
організаційні та майнові відносини, що виникають і реалізуються між
юридичними особами незалежно від їх форм власності; між ними та органами
державного управління або відносини між органами управління.
Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна
визначити насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних
відносин, що регулюються нормами господарського права. З цієї точки зору
господарське право - система норм, які регулюють господарські відносини,
тобто відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі своєї
господарської діяльності. Господарські відносини у сфері економіки України
становлять предмет господарського права.
У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини,
пов'язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції
загального управління економікою, З ц виробництва, науки і техніки;
економічні зв'язки в галузі будівництва; транспортні відносини;
експедиторські операції; надання різноманітних послуг; банківські
(кредитні, розрахункові та ін.) операції.
Законодавство про нормативні документи (технічні норми) та умови їх
застосування. Воно в основному представлене декретами Кабінету Міністрів:
"Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р., "Про стандартизацію
і сертифікацію" від 10 травня 1993 р/, а також Законом України "Про
державне регулювання видобутку і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада
1997 р. та Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від
11 лютого 1998 р..
Законодавство про арбітражні суди та арбітражний процес визначає
організацію та діяльність арбітражного суду - незалежного органу у
вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами,
державними та іншими органами, а також організацію та діяльність
міжнародного комерційного арбітражу (третейського суду) щодо розв'язання
спорів, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів
міжнародних економічних зв'язків
10 11 12 13 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100