Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
. Розмір відсотків визначається угодою сторін. Продавець товарів
зазначає у замовленні мінімальну продажну ціну. Після цього брокер складає
картку замовлення, одна копія якої залишається у брокера, а друга
передається маклерові, що веде торги. Реєстрацію укладених угод здійснює
служба реєстрації біржі як під час торгів, так і після завершення їх у
певний строк, зазначений у правилах біржової торгівлі на даній біржі.
Укладення договорів на аукціоні, зокрема продаж об'єктів малої
приватизації, здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"[8]. Продаж на аукціоні
полягає у передачі права власності на об'єкт покупцеві, який запропонував у
ході торгів найвищу ціну. Аукціон проводить відповідний орган приватизації
або уповноважена ним юридична особа за наявності не менш як двох покупців,
які повинні зареєструвати себе як учасники аукціону. Торги на аукціоні
проводить безпосередньо ведучий (ліцитатор), який спочатку описує об'єкт
приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент
оголошення початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після
оголошення не буде запропоновано більш високу ціну, ліцитатор водночас з
ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка
запропонувала найвищу ціну. Результати продажу майна на аукціоні
оформляються договором купівлі-продажу, що укладається між покупцем та
уповноваженим представником відповідного органу приватизації. Цей договір
підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації відповідною місцевою радою.
Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі
права власності покупцеві, який запропонував найкращі умови подальшої
експлуатації об'єкта або за рівних умов – найвищу ціну. Відбір покупців за
конкурсом здійснює конкурсна комісія, яку створює орган приватизації.
Конкурсна комісія визначає умови і термін проведення конкурсу. Для участі у
конкурсі покупець подає до конкурсної комісії свій план приватизації
об'єкта. Конкурс здійснюється за два етапи. На першому етапі оголошується
попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться
до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не
надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується
покупцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання
конкурсної комісії, яка розглядає ці пропозиції і визначає остаточного
переможця. Господарське товариство, яке бере участь у конкурсі і до складу
якого увійшло не менш як 50 відсотків працівників підприємства, що
приватизується, за інших рівних умов має пріоритетне право на його
придбання. Результати конкурсу оформляються протоколом і затверджуються
органом приватизації. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-
продажу, якій підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації місцевою
радою.

Зміна, розірвання та пролонгація дії договору.

Після укладення договору може виникнути потреба у його зміні чи
розірванні. З метою забезпечення стабільності майнового обороту і
впевненості учасників у непорушності взятих зобов'язань закон (ст. 162 ЦК)
забороняє односторонню відмову від виконання зобов'язання або односторонню
зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених законодавчими
актами.
Зміна договору означає, що зобов'язання сторін діють відповідно до
змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. При розірванні
договору зобов'язання сторін припиняються. Зміна і розірвання договору
допускаються лише за угодою сторін, якщо інше не передбачено законодавчими
актами або договором. Угода про зміну або розірвання договору вчиняється в
тій самій формі, в якій був укладений договір, якщо із законодавчого акта
або договору не випливає інше
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100