Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
. 1 ст. 44 ЦК).
Ініціативу в укладенні договору може виявити будь-яка сторона. При цьому
складають проект договору або лист (телеграму, телефонограму тощо), які
виконують роль пропозиції укласти договір (оферти). Найчастіше це здійснює
постачальник, підрядник тощо, які в широкому розумінні є надавачами послуг
або виконавцями робіт.
Окремі правила діють при укладенні біржових угод (договорів). Їх ще
називають біржовими операціями. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про
товарну біржу" від 10 грудня 1991 р,[6] біржовою операцією визнається
угода, яка відповідає сукупності таких умов: а) якщо вона являє собою
купівлю-продаж, поставку або обмін товарів, допущених до обороту на
товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до
реєстрації і зареєстрована на біржі не пізніше наступного за її вчиненням
дня.
Правилами біржової торгівлі, які приймаються загальними зборами членів
біржі або її біржовим комітетом, можуть бути передбачені різні види
біржових угод. Розрізняють форвардні, ф'ючерсні контракти та опціони, які
за термінологією Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств"
від 22 травня 1997 р.[7] мають назву деривативів.
Форвардний контракт – це двостороння угода за стандартною (типовою)
формою, яка засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) базовий актив
(товари, цінні папери, кошти) у певний строк та на певних умовах у
майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного
контракту. Ф'ючерсний контракт – це стандартний документ, який засвідчує
зобов'язання придбати (продати) базовий актив на певний час та на певних
умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань
сторонами контракту. Опціон – це стандартний документ, що засвідчує право
придбати (продати) базовий актив на певних умовах у майбутньому, з
фіксацією цін на час укладення такого контракту або на час такого придбання
за рішенням сторін контракту.
На біржах укладаються також:
а) угоди з гарантією, за якими один контрагент виплачує другому в
момент їх укладення наперед визначену суму, що гарантує виконання ним своїх
обов'язків. Якщо суму, що гарантує угоду, вносить покупець, вона
оформляється як "угода з гарантією на покупку", а якщо цю суму вносить
продавець – як "угода з гарантією на продаж";
б) угоди з кредитом – це угоди, за якими товар набувається брокером
(брокерською конторою) за рахунок банківського кредиту з наступною
реалізацією його у порядку біржового торгу;
в) угоди з премією — це угоди, за якими сторони наперед обумовлюють
приплату до купівельної ціни або знижки з продажної ціни;
г) угоди з правом продавця або покупця змінити кількість товару, який
продається (поставляється), тобто вдвічі або у кілька разів збільшувати
обсяг порівняно з кількістю, зазначеною в угоді.
На біржах можуть укладатися й інші договори. Біржові операції (угоди)
дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам. Біржові брокери
— це фізичні особи, зареєстровані на біржі згідно з її статутом, обов'язки
яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють
щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів, і поданні
здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі (ст. 16 Закону України
"Про товарну біржу").
За певну кількість днів до початку торгів, визначених у правилах
біржової торгівлі, клієнт – продавець або покупець – повинен представити
брокерові замовлення. Брокер має право перевірити інформацію, зазначену в
замовленні, фінансовий стан клієнта, кількість та якість товару. За
наявності згоди представляти клієнта на біржових торгах брокер повинен
одержати від нього належно оформлену довіреність. Клієнт у свою чергу
повинен перерахувати на рахунок брокера гарантійний внесок (маржу) в певній
кількості відсотків від вартості товарів за повною купівельною (продажною)
ціною
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100