Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
.
Утримання. Близьким до застави як речового способу забезпечення є
утримання. У чинному цивільному законодавстві є лише окремі норми про
утримання речей як спосіб забезпечення грошових вимог кредитора. Так, за
ст. 163 Кодексу торговельного мореплавства, приймаючи вантаж від
перевізника, одержувач повинен відшкодувати витрати, зроблені перевізником
за рахунок вантажу, внести плату за простій судна в порту вивантаження, а
також сплатити фрахт і плату за простій у порту навантаження, якщо це
передбачено в коносаменті або іншому документі, на основі якого перевозився
вантаж, а в разі загальної аварії внести аварійний внесок або надати
належне забезпечення. Перевізник може не видавати вантаж до сплати
зазначених сум або надання забезпечення. Право утримання вантажу перевізник
зберігає в разі здачі його на склад, який не належить одержувачеві, за
умови повідомлення володільця складу про таке право. Загальні положення про
утримання як речовий спосіб забезпечення виконання зобов'язань містяться у
статтях 615–618 проекту ЦК.
Суть утримання полягає в тому, що кредитор, у якого перебувала річ, що
її належить передати боржникові або особі, зазначеній боржником, у разі
невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або
компенсації кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків має право
утримувати її доти, доки відповідне забезпечення не буде виконано.
Утриманням речі можуть забезпечуватися й інші вимоги кредитора, якщо це
передбачено угодою сторін. Кредитор, який утримує річ, зобов'язаний негайно
повідомити боржника щодо цього утримання. Кредитор не має права
користуватися утримуваним майном і несе ризик випадкового знищення або
випадкового псування утримуваної речі, якщо інше не передбачено законом.
Він відповідає за втрату, псування або пошкодження утримуваного майна, якщо
не доведе, що це сталося внаслідок дії непереборної сили,
Звичайно, утримування речі кредитором не породжує виникнення у нього
права власності на цю річ. Боржник, який є власником утримуваної речі,
зберігає право розпоряджатися нею. У цьому випадку він повинен повідомити
набувача речі про факт утримання речі і права кредитора. Кредитор же має
право утримувати річ, що перебуває у нього, незалежно від набуття третіми
особами прав на неї, якщо ці права виникли після того, як річ погранила у
володіння кредитора. Вимоги кредитора, який утримує річ, задовольняються з
її вартості в обсязі та порядку, що передбачені для задоволення вимог,
забезпечених заставою.Висновки

У нинішніх умовах особливо зростає роль договору як універсальної та
найдоцільнішої форми опосередкування товарно-грошових відносин. У процесах
роздержавлення і приватизації господарському договору належить чільне місце
серед форм, які використовуються для подолання монополії державної
власності (купівля-продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі
тощо).
Дедалі більшого поширення набуває договірний порядок створення нових
підприємницьких структур: господарських товариств, спільних підприємств з
участю зарубіжних партнерів, господарських асоціацій та ін. Правовою
основою створення таких організацій стає установчий договір. У ньому
засновники зобов'язуються утворити юридичну особу, визначають порядок
спільної діяльності з її створення, умови передачі в її володіння,
користування і розпорядження свого майна та участі в її діяльності.
Договором визначаються також умови і порядок розподілу між засновниками
прибутку та збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу
засновників з її складу тощо
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100