Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
. Для
господарюючих суб'єктів інших форм власності чинне законодавство таких
обмежень не передбачає. Якщо при вирішенні спору, пов'язаного, наприклад, з
виконанням умов щодо предмета застави, буде встановлено, що належне
позичальникові кредиту державне майно передано з порушенням вимог закону,
то за таких обставин слід застосувати ст. 48 ЦК[12]. Заставодавцем
майнового права може бути особа, якій це право належить. Застава права на
чужі речі здійснюється за згодою власника цієї речі, якщо відчуження цих
прав відповідно до закону або договору відбувається за згодою власника.
За чинним законодавством (ст. 10 Закону України "Про заставу")
обов'язок страхувати заставлене майно, передане у володіння
заставоутримувача, покладається на останнього, якщо це передбачено законом
або договором. І навпаки, заставодавець повинен страхувати заставлене
майно, якщо воно залишається у його володінні. При настанні страхового
випадку заставоутримувач має переважне право на задоволення своїх вимог із
суми страхового відшкодування.
У договорі застави мають зазначатися: найменування (прізвище, ім'я та
по батькові), місцезнаходження (місце проживання) сторін, суть забезпеченої
заставою вимоги, її розмір і строк виконання зобов'язання, опис, оцінка і
місцезнаходження майна, а також будь-які інші умови, стосовно яких за
заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Як й інші способи
забезпечення зобов'язань, договір про заставу має бути укладений у
письмовій формі. Якщо предметом застави є нерухоме майно, транспортні
засоби, космічні об'єкти, товари в обороті або переробці, договір застави
повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних
правоустановчих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави
нерухомого майна відбувається у нотаріальних органах за місцезнаходженням
цього майна, договору застави транспортних засобів і космічних об'єктів –
за місцем реєстрації цих засобів та об'єктів, договору застави товарів в
обороті і переробці – за місцезнаходженням підприємства. Законодавство може
передбачити й інші випадки нотаріального посвідчення або спеціальної
реєстрації договору застави. Недодержання правил щодо форми та реєстрації
договорів застави має наслідком недійсність таких договорів.
За рахунок заставленого майна заставоутримувач має право задовольнити
в повному обсязі свої вимоги, які визначені до моменту фактичного
задоволення, включаючи відсотки, відшкодування збитків, завданих
простроченням виконання (а у випадках, передбачених законом або договором,
– неустойку), необхідні витрати щодо утримання заставленого майна та
витрати щодо здійснення вимоги, яка забезпечена заставою, якщо інше не
передбачено договором застави.
Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду,
якщо інше не передбачено законом або договором. Заставоутримувач набуває
права звернення стягнення на предмет застави у випадку, коли у момент
настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не
буде виконано, якщо інше не передбачено законом або договором. У разі
ліквідації юридичної особи (заставодавця) заставоутримувач набуває права
звернення стягнення на заставлене майно незалежно від строку виконання
зобов'язання, забезпеченого заставою. При частковому виконанні боржником
забезпеченого заставою зобов'язання застава зберігається в початковому
обсязі. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення,
проводиться з публічних торгів у порядку, передбаченому процесуальним
законодавством, якщо інше не передбачено законом або договором. У разі коли
суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного
задоволення вимог заставоутримувача, він має право, якщо інше не
передбачено законом або договором, одержати суму, якої не вистачає для
повного задоволення вимоги, з іншого майна боржника в порядку черговості,
передбаченої законодавством України
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100