Рефераты Господарські договори

Вернуться в Хозяйственное право

Господарські договори
.
Порука. За договором поруки поручник зобов'язується перед кредитором
іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному
обсязі або в частині. Забезпечувальна суть поруки полягає в тому, що поряд
з основним договором (зобов'язанням), який зв'язує кредитора і боржника,
кредитор укладає додатковий договір з третьою особою – поручником, і
останній у разі відсутності грошей у боржника оплачує за нього борг. Порука
може бути оформлена як договір, що укладається між основним боржником і
поручником на користь третьої особи – кредитора з основного боргу. Поручник
відповідає в тому самому обсязі, як і боржник, зокрема відповідає за сплату
відсотків, відшкодування збитків, сплату неустойки, якщо інше не
передбачено договором поруки. Боржник і поручник. а так само особи, які
разом поручилися за боржника, відповідають перед кредитором солідарне, якщо
інше не встановлено договором поруки. Поручник, який виконав зобов'язання,
набуває усіх прав кредитора за цим зобов'язанням (статті 191—193 ЦК).
За проектом ЦК (статті 578 і 580) поручник зобов'язаний до задоволення
вимоги кредитора попередити про це боржника, а якщо проти поручника вчинено
позов – залучити боржника до участі у справі. Інакше боржник має право
висунути проти зворотної вимоги поручника заперечення, які він мав проти
кредитора. Поручник має право висувати проти вимоги кредитора заперечення»
які міг би надати боржник, якщо інше не випливає з договору поруки.
Поручник не втрачає права на ці заперечення навіть у тому разі, якщо
боржник від них відмовився або визнав свій борг. У свою чергу боржник, який
виконав забезпечене порукою зобов'язання, повинен негайно повідомити про це
поручника. Інакше поручник, який виконав зобов'язання, має право стягнути з
кредитора безпідставно одержане або висунути регресну вимогу до боржника. В
останньому випадку боржник має право стягнути з кредитора безпідставно
одержане.
Гарантія. У чинному ЦК гарантії присвячена ст. 196, хоч поняття
гарантії як способу забезпечення зобов'язань у ній не розкривається. Крім
того, на практиці гарантія не мала широкого застосування. Так, зокрема, під
гарантію (гарантійний лист) вищестоящого органу банк може надати своєму
клієнтові кредит. Гарантія відрізняється від поруки тим, що гарант несе
перед кредитором додаткову (субсидіарну) відповідальність, тобто
обмежується тими коштами, що їх бракує у боржника. Так, якщо гарант
зобов'язується перед банком, що надав кредит особі, відповідати за
виконання нею свого зобов'язання за кредитним договором, то банк має право
у претензійно-позовному порядку вимагати від гаранта сплати основної
заборгованості позичальника та сум відсоткової ставки за згаданий кредит
тільки у разі відсутності у боржника грошових коштів, необхідних для
належного виконання зобов'язання (п. 5.2 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів,
пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів" від 6 жовтня
1992 p.[9]). Інші риси гарантії і поруки подібні, адже правила статей 191 і
194 ЦК про поруку поширюються і на договір гарантії. Зокрема, як і порука,
гарантія припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. Вона
також припиняється, якщо кредитор протягом трьох місяців з дня настання
строку зобов'язання не пред'явить позову до гаранта. Якщо строк виконання
зобов'язання не зазначений або визначений моментом вимоги то за відсутності
Іншої угоди відповідальність гаранта припиняється після закінчення одного
року з дня укладення договору гарантії.
Детальніше регламентуються відносини щодо гарантії як способу
забезпечення виконання зобов'язань у проекті ЦК (статті 583 – 592). Проект
визначає гарантію як письмове зобов'язання банку, іншої кредитної установи,
страхової організації тощо (гаранта), яке видається на прохання іншої особи
(принципала), за яким гарант зобов'язується сплатити кредиторові принципала
(бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов'язання грошову суму
після надання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату
10 11 12 13 14 15 16 17 
Добавить в Одноклассники    

 

Rambler's Top100